Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde

L 81

Forslag til lov om CO2-kvoter.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 56

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (En forenklet og hurtig ansøgnings- og tilladelsesproces for repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning vedrørende elproduktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg og forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 55

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning. (Forenkling af forretningsplanen og justering af den økonomiske regulering af den systemansvarlige virksomhed i el- og gassektoren m.v.).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 25

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning. (Gennemførelse af de resterende dele af grunddataprogrammets delaftale 1 og tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 24

Forslag til lov om ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. og lov om Forsyningstilsynet. (Ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 83

Forslag til folketingsbeslutning om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.

Skatteministeriet

B 79

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en grøn grundlovskommission.

Justitsministeriet

B 78

Forslag til folketingsbeslutning om at sende nettilslutningsopgaver i udbud.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 77

Forslag til folketingsbeslutning om en afgift på brugen af privatfly.

Skatteministeriet

Din søgning gav 9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200