Alle Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 176 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

KEF Alm.del Spørgsmål 117

MFU spm. om en redegørelse for de forhøjede matrikulære gebyrer sammenlignet med stigningen i forbrugerpriserne generelt

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 116

MFU spm. om baggrunden for, at Geodatastyrelsen har forhøjet de matrikulære gebyrer

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

L 81 Spørgsmål 5

Spm. om de bagvedliggende beregninger på denne vurderede prisstigning på benzin og diesel som en konsekvens af det nye ETS"-kvotesystem

Endeligt besvaret

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 115

Spm. om Energistyrelsens praksis for at opkræve for meget udbetalt pristillæg fra danske solcelleejere

Ubesvaret

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 114

Spm. om, hvor mange hektar af Danmarks samlede areal der i dag har energiproduktion fra hhv. vindmøller og solceller som primær anvendelse

Ubesvaret

05-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 113

Spm. om, hvor høj en afgift på oksekød skal være, hvis den skal skabe et provenu, der kan finansiere en halvering af momsen på fødevarer med en lav klimabelastning

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 112

Spm. om skyggeprisen på en klimadifferentieret moms på fødevarer

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 111

Spm., om en klimadifferentieret moms på fødevarer vil øge importen af fødevarer

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 110

Spm. om, hvor mange CO2-reduktioner en klimadifferentieret moms på fødevarer vil medføre

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 109

Spm., om det er regeringens politik at indføre en klimadifferentieret moms på fødevarer

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 108

Spm. om evt. planer om yderligere regeringsinitiativer eller investeringer for at støtte udviklingen og implementeringen af nye teknologier i Danmark

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 107

Spm. om regeringens syn på potentialet for nye teknologier som en del af Danmarks fremtidige energilandskab

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 106

Spm. om, hvilken effekt ibrugtagning af nye teknologier vil have på Danmarks CO2-udledning og produktion af vedvarende energi

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 105

Spm., om den nuværende tilgang til den grønne omstilling ifm. vedvarende energiproduktion vurderes at være den mest optimale

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 104

Spm. om den øgede kapacitet i elnettet, der påkræves for at kunne tilkoble vedvarende energi til elnettet frem mod 2030

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 103

Spm. om en opgørelse over udviklingen for gennemsnitsomkostningerne forbundet med etablering af en MW landbaseret VE i Danmark

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 102

Spm. om, hvor præcis der i COP28-aftalen om den nye globale fond for tab og skader står, at den kun er rettet mod lande, der giver under 0,7% af BNI i udviklingsbistand

Endeligt besvaret

04-12-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 101

Spm. om, at de kommunalt ejede forbrændingsanlæg selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1/1-25

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 100

Spm. om processen for opsætning af vindmøller på land

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 99

Spm. om processen for opsætning af vindmøller på hav

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 98

Spm. om processen for opsætning af solceller på land

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 97

Spm. om, hvor lang tid det tager at opstille de forskellige typer af vind og solenergi

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

L 81 Spørgsmål 4

Spm., om kravene fra EU kan implementeres i Danmark på en mere ambitiøs måde, så klimaeffekten bliver større

Endeligt besvaret

29-11-2023
(2023-24)

L 81 Spørgsmål 3

Spm., om forholdene med det daværende kvotesystem har ændret sig, så problemerne er blevet løst

Endeligt besvaret

29-11-2023
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 96

Spm. om, hvor mange penge elkunderne har til gode hos de fire el-handelsselskaber, der har brudt loven

Ubesvaret

29-11-2023
(2023-24)

Din søgning gav 176 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200