Alle Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 547 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

KEF Alm.del Spørgsmål 419

Spm. om kommentar til materiale fra Kurt Mosgaard m.fl. ifm. foretræde den 16/5-24 om fjernvarmepuljen

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 418

Spm. om kommentar til materiale fra Kalundborg Refinery og Rådet fra Grøn Omstillings foretræde den 16/5-24 om potentialerne ved grønne flybrændstoffer

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 417

Spm. om, hvad den gennemsnitlige opvarmningsomkostning forventes at være for en typisk husstand med gasfyr, varmepumpe og fjernvarme i 2030

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 416

Spm. om brug af biogas til opvarmning af husholdninger frem for til fortrængning af naturgas til eksempelvis industrielle processer eller som spidslast til elproduktion

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 415

Spm. om årligt gasforbrug fra 130.000 husholdninger, som ifølge Klimastatus- og fremskrivning 2024 vil være opvarmet ved gasfyr i 2030

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 414

Spm. om klimaeffekt af at udskifte gasfyr i Danmark

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 413

Spm. om, hvorfor der i Klimastatus og -fremskrivning 2024 regnes med et betydeligt forbrug af petrokoks, selvom petrokokset bør forbydes

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 412

Spm. om arbejdet med at lave et forbud mod brug af petrokoks subsidiært en særlig afgift

Ubesvaret

17-05-2024
(2023-24)

L 165 Spørgsmål 10

Spm., om begrundelsen for repowering er holdbar og harmonerer med Danmarks ambitioner om at være et grønt foregangsland

Endeligt besvaret

15-05-2024
(2023-24)

L 165 Spørgsmål 9

Spm. om at identificere og udmønte nye rammevilkår for test og demonstration på havet, som er attraktive og konkurrencedygtige

Endeligt besvaret

15-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 411

Spm.om, hvordan VE-direktivets ordlyd efterlader Danmarks muligheder for som land at dokumentere, at vores samlede af forbrug henholdsvis el- og gasforbrug er baseret på CO2-fri kilder

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 410

Spm., om svaret på S 604 tilsvarende gør sig gældende for andelen for el

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 409

MFU spm. om, hvorvidt det er fornuftigt, at landbruget i højere grad anvender gødning, som er produceret ved vind- og vandkraft

Ubesvaret

14-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 7

Spm. om, hvilke typer anlæg der er omfattet af definitionen »Anden erhvervsmæssig bebyggelse«

Endeligt besvaret

13-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 6

Spm. om, hvorvidt biogasanlæg er nævnt eller omfattet af aftalen »Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 – Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land«, den 12/12-23

Endeligt besvaret

13-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 5

Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, som sikrer, at biogasanlæg ikke kan være omfattet af definitionen på »Anden erhvervsmæssig bebyggelse«, jf. § 2, nr. 4.

Endeligt besvaret

13-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 408

Spm. om, hvorfor bl.a. haveparkaffald og farligt affald i perioden 2020 til 2023 ikke indgik i Klimastatus og -fremskrivning 2024 af mængderne af dansk affald til forbrænding

Ubesvaret

13-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 407

Spm., om der inden for de kommende år skal bygges nye danske affaldsforbrændingsanlæg for at imødegå risikoen for eksport

Ubesvaret

13-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 4

MFU spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, så der i § 3, stk. 1, nr. 2, tilføjes, at både nationale og lokale interesser ikke må tale afgørende imod udpegningen

Endeligt besvaret

08-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 3

MFU spm. om teknisk bistand til at ændringsforslag, der sikrer, at ministeren ikke får beføjelse til at udpege energiparker, men så det derimod alene er kommunerne, der har denne beføjelse m.v.

Endeligt besvaret

08-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 2

MFU spm. om, hvilke klage- og indsigelsesmuligheder en borger har, når det er kommunen, der udlægger et område til energipark via kommuneplan og lokalplaner m.v.

Endeligt besvaret

08-05-2024
(2023-24)

L 166 Spørgsmål 1

MFU spm., om råstofinteresser indgår i vurderingen af, om et areal skal udpeges som energipark

Endeligt besvaret

08-05-2024
(2023-24)

L 165 Spørgsmål 8

Spm. om Energiklagenævnets afgørelse om, at Energistyrelsen ikke havde hjemmel til at lukke åben dør-projekterne, og om, at i alt 12-20 ansøgninger fra flere forskellige VE-udviklere skal genbesøges af Energistyrelsen

Endeligt besvaret

08-05-2024
(2023-24)

L 117 Spørgsmål 9

MFU spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der sikrer, at man politisk ikke låser sig fast på lovgivning, så det bliver umuligt for private aktører at konvertere eksisterende olie- eller gasrør til CO2-rør

Endeligt besvaret

07-05-2024
(2023-24)

KEF Alm.del Spørgsmål 406

Spm. om status for arbejdet med at identificere barrierer for opstilling af solceller i bymæssig bebyggelse

Ubesvaret

06-05-2024
(2023-24)

Din søgning gav 547 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200