Grønlandsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 5 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 107

Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber. (Gennemførelse for Grønland af visse ændringsforordninger til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber).

Erhvervsministeriet

2022-23 (2. samling)

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.).

Beskæftigelsesministeriet

2022-23 (2. samling)

L 49

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland).

Justitsministeriet

2022-23 (2. samling)

L 39

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2022-23 (2. samling)

L 22

Forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus.

Erhvervsministeriet

2022-23 (2. samling)

Din søgning gav 5 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200