Forsvarsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

FOU Alm.del Spørgsmål 146

Spm. om, på hvilket niveau i det danske militær der blev taget stilling til, hvorvidt de danske styrker skulle forholde sig til de indrapporterede overgreb, samt om oplysningerne efter majorens indrapportering i mundtlig eller skriftlig form gik videre til militære eller civile chefer i Danmark, herunder Forsvarskommandoen, forsvarschefen, Forsvarsministeriet og den daværende forsvarsminister

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Bilag 153

Orientering om gennemgang af værdiansættelser i refusionsansøgninger til den Europæiske Fredsfacilitet, fra forsvarsministeren

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Spørgsmål 145

Spm. om, hvilke overvejelser DR’s dokumentar »Horisont: Bedraget i Helmand« giver anledning til mht. danske styrkers fremtidige samarbejde med myndigheder og magthavere i udlandet i situationer, der ligner den danske militærintervention i Afghanistan 2002-21

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Spørgsmål 144

Spm. om ministeren er enig med spørgeren i, at de fremkomne oplysninger i DR’s dokumentar »Horisont: Bedraget i Helmand«, er relevante for en bredere offentlighed end blot forligskredsen, og hvordan vil ministeren i givet fald sikre en bredere oplysning om de problematiske forhold, som dokumentaren afdækker

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Spørgsmål 143

Spm. om ministeren vil kommentere Der Spiegels artikel »Ukraine lehnt Einfuhr von älteren Leopard-Panzern aus Deutschland ab«, spiegel.de den 19. september 2023, og oplyse, hvorvidt tilsvarende problemer har fået Ukraine til at kritisere eller ligefrem afvise fra Danmark donerede Leopard 1-kampvogne på grund af kampvognenes dårlige stand og mangel på reservedele

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 108

FOU alm. del - svar på spm. 108 om regeringen vil sikre, at danske myndigheder har fuld jurisdiktion over for amerikanske militærpersoner, der i Danmark begår lovovertrædelser rettet mod danske statsborgere, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 107

FOU alm. del - svar på spm. 107 om danske myndigheder vil have nogen mulighed for at kontrollere, om USA’s militær opbevarer visse våbentyper – f.eks. atomvåben – på militære områder, som den danske stat har stillet til rådighed i Danmark, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 106

FOU alm. del - svar på spm. 106 om den danske regering er åben over for, at USA’s militær kan oplagre eksempelvis landminer og klyngebomber på områder, som den danske stat ifølge en kommende aftale stiller til rådighed, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 105

FOU alm. del - svar på spm. 105 om Danmark vil have en forpligtelse til at sikre overholdelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på de områder, der stilles til rådighed i Danmark for USA’s militær, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 104

FOU alm. del - svar på spm. 104 om regeringen vil betinge sig, at USA ikke vil kunne bruge dansk område til at tilbageholde og afhøre såkaldte fjendtlige kombattanter, når der – som bebudet på et pressemøde i Statsministeriet 10. februar 2022 – indgås en aftale om et forstærket militært samarbejde med USA, og hvordan vil regeringen kontrollere, at en sådan betingelse overholdes, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 103

FOU alm. del - svar på spm. 103 om den danske regering tilstræber at stille lignende ”agreed facilities and areas” i Danmark til rådighed for USA’s militær, og vil der dermed være tale om USA-kontrollerede militærbaser i Danmark, hvortil USA’s militær – i lighed med betingelserne i den norske aftale – kan forbeholde sig retten til eksklusiv adgang uden adgang for værtslandets myndigheder, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 102

FOU alm. del - svar på spm. 102 om den danske regering ønsker, i lighed med den norsk-amerikanske aftale, tilsvarende betingelser i den kommende aftale om militært samarbejde med USA, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 101

FOU alm. del - svar på spm. 101 om det kommende militære samarbejde med USA, der blev annonceret på et pressemøde i Statsministeriet 10. februar 2022, vil indebære permanent tilstedeværelse af amerikanske militærpersoner i Danmark – og i givet fald i hvilket antal, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 100

FOU alm. del - svar på spm. 100 om, hvad status er på de forhandlinger om militært samarbejde med USA, der blev annonceret på et pressemøde i Statsministeriet 10. februar 2022 – herunder hvornår en aftale forventes indgået, og hvornår den forventes behandlet i Folketinget, til forsvarsministeren

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Bilag 152

Henvendelse af 18/9-23 vedrørende Danmarks arbejde for en våbenhvile i Ukraine, fra Forbyd Atomvåben - ICAN i Danmark

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Spørgsmål 142

MFU spm. om, hvordan EU's forsvarsfond tæller med i Danmarks NATO-målsætning på 2 pct., til forsvarsministeren

15-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 94

FOU alm. del - foreløbigt svar på MFU spm. 94 om Forsvarets Efterretningstjeneste - i lighed med amerikanske tjenester - bruger indkøb af rådata og/eller personhenførbare data fra datamæglere og sociale medier i deres arbejde

15-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Bilag 151

Henvendelse af 14/9-23 fra Sky-Watch om Sky-Watchs drone, RQ-35 Heidrun (anmodning om foretræde for udvalget)

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Bilag 150

Orientering til Folketingets forsvarsudvalg vedr. grundstødt krydstogtskib i Nordøstgrønland

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 95

FOU alm. del - svar på spm. 95 om ministeren kan bekræfte, om der er igangværende forundersøgelser eller endda konkrete planer om at flytte dele af Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) fra Hjørring til Kastellet eller andre steder i Københavnsområdet, fra forsvarsministeren

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 91

FOU alm. del - svar på MFU spm. 91 om oversendelse af korrespondance, der har været mellem Forsvarsministeriet og FE/CFCS vedrørende myndighedernes forsøg på at genskabe de slettede beskeder i Statsministeriet og Justitsministeriet, som Mink-kommissionen udbad sig

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 83

FOU alm. del - svar på spm. 83 om regeringen er bekymret for sårbarheden ved dansk teleinfrastruktur, fra forsvarsministeren

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Svar på spm. 114

FOU alm. del - svar på MFU spm. 114 om Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder Center for Cybersikkerhed, har spurgt eller talt med sine medarbejdere om, hvorvidt de er blevet kontaktet af journalister i relation til BT's research og artikler om sagen i artiklen "BT afslører: Centrale oplysninger fra spiontjeneste blev tilbageholdt i SMS-sagen", den 13. juni 2023, til forsvarsministeren

13-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Bilag 149

Orientering om Ekspertgruppens rapport vedrørende styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner, fra forsvarsministeren

11-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FOU Alm.del Spørgsmål 141

Spm. om ministeren vil redegøre for de såkaldte catch all-regler reglers indhold og anvendelsesområde

11-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200