Forsvarsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 71 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

FOU Alm.del Bilag 157

Kopi til orientering af brev til Finansudvalget vedrørende Forsvarsministeriets ændrede praksis for opgørelse af totaludgiften i aktstykker, fra forsvarsministeren

16-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 136

FOU alm. del - svar på spm. 136 om oversendelse af ministerens talepapir fra samrådet 2/5-24 om hændelsen den 9. marts 2024 med fregatten Iver Huitfeldt

16-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 156

Præsentationer fra Forsvarsudvalgets høring om beredskab, den 15/5-24

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 155

Henvendelse af 3/5-24 vedrørende kvindelig værnepligtig, fra Mikkel Grolin

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 149

Spm. om ministeren vil opliste samtlige danske militære donationer og donationer af en karakter relateret til forsvarsområdet til Ukraine siden krigens start

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 148

Spm. om, hvilken type innovationsaktiviteter, der kan vurderes som »kriserelaterede«, jf. det udvidede grund- og nærhedsnotat om EDIP

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 147

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at spørgsmålet om energiforsyningssikkerhed, som er grundlaget for enhver produktionsindustri herunder forsvarsindustrien, vil blive håndteret i hhv. EDIS og EDIP

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 146

Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at leverandørerne af kritisk infrastruktur som energi, vand og telekommunikation inddrages for at sikre samspil og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører mhp. at øge cybersikkerhedsniveauet i Danmark og Europa, jf. de udvidede grund- og nærhedsnotater om hhv. EDIS og EDIP

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 145

Spm. om ministeren vil redegøre for hvilke cyberkapabiliteter, som forventes omfattet af hhv. EDIS og EDIP

15-05-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 967

Om en samtænkning mellem den forventede øgede europæiske forsvarsindustrielle produktion og brugen af vedvarende energikilder.

15-05-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 966

Om at også innovationsaktiviteter inden for vedvarende energiproduktion kan vurderes som »kriserelaterede« innovationsaktiviteter.

15-05-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 965

Om at EDIP-programmet bl.a. finansieres ved at reducere Den Europæiske Forsvarsfond.

15-05-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 964

Om at sikre, at danske virksomheder tilgodeses i et europæisk forsyningssikkerhedsregime.

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 98

FOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 98 om ansatte i Forsvaret eller Forsvarsministeriet i årene 2018-23 har fået betalt bespisning eller anden form for beværtning af danske eller udenlandske forsvarsindustrielle firmaer på dansk grund

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 97

FOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 97 om ansatte i Forsvaret eller Forsvarsministeriet i årene 2018-23 har fået betalt rejser, ophold, bespisning eller andet af firmaet Elbit Systems (inklusive datterselskaber) i forbindelse med forhandlinger, møder, afprøvning af udstyr eller lignende uden for Danmark

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 96

FOU alm. del - foreløbigt svar på spm. 96 om ansatte i Forsvaret eller Forsvarsministeriet i årene 2018-23 har fået betalt rejser, ophold, bespisning eller andet af forsvarsindustrielle firmaer i forbindelse med en eller flere af følgende internationale messer

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 130

FOU alm. del - svar på spm. 130 om ministeren vil kommentere artiklen om det manglende redningsfartøj på Anholt ”Øboer undrer sig: Har ikke set spritny redningsbåd i over et år”, som er lagt på soefart.dk den 11. april 2024

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 154

Kopi til orientering af forsvarsministerens svar på FIU alm. del - svar på spm. 206 om den samme fejlberegning i pris og tidspunkt for, hvornår systemerne vil være operationelle, ville være gældende, hvis man havde valgt et af de to andre systemer, som var på tale, eller om det blot var tilfældet for PULS og ATMOS

14-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 153

Orientering om status for Forsvarets helikopterkapacitet, fra forsvarsministeren

13-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 144

Spm. om kommentar til talepapir fra Ulfborg Bys Skytteforenings foretræde 7/5-24 vedrørende forslag om tilskud til ammunition til skytteforeninger

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 152

Talepapir fra Ulfborg Bys Skytteforenings foretræde 7/5-24 vedrørende forslag om tilskud til ammunition til skytteforeninger

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 80

FOU alm. del - svar på spm. 80 om en liste over ordrer, inklusive størrelse, som Forsvaret har bestilt ved hjælp af direkte tildeling uden udbud i de seneste 5 år

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 132

FOU alm. del - svar på spm. 132 om, hvor stor en del af det øgede antal ansatte hos Forsvaret i de enkelte regioner, er ansatte, som tidligere var ansatte ved de eksterne leverandører, der udførte serviceydelser (f.eks. rengøring, udendørs vedligeholdelse og kantinedrift) for Forsvaret, men som med Forsvarets hjemtagelse af serviceydelserne, er vendt tilbage som ansat i Forsvaret

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Svar på spm. 131

FOU alm. del - svar på spm. 131 om, hvordan det kan gå til, at en amerikansk producent har fået direkte tildelt en ordre på levering af nylonveste med tilhørende ballistik beskyttelse til Forsvaret til en værdi af 1,25 mia. kr. og en varighed på 17 år uden, at opgaven har været i udbud

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Bilag 151

Samlenotat vedr. et dagsordenspunkt på EU-rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 21. maj 2024, fra forsvarsministeren

08-05-2024
(2023-24)

Din søgning gav 71 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200