Finansudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 216 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

Aktstk. 7 Bilag 1

Statens It-råds opfølgningsbrev af 12. juni 2023

02-10-2023
(2023-24 (1. samling))

FIU Alm.del Spørgsmål 343

MFU spm. om validiteten af konsekvensvurderingen af beskæftigelsesvirkningen af uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats for visse ledige ufaglærte og faglærte ville være højere, hvis uddannelsesgennemslaget var baseret på Humlum m.fl. (2023) fremfor Søgaard (2011)

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Spørgsmål 342

MFU spm. om ministeriets vurdering af beskæftigelseseffekten af ordningen med ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats tager afsæt i et gennemslag, som oprindeligt er baseret på Søgaard (2011)

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Spørgsmål 341

MFU spm., om ”ordinær uddannelse” udgør knap hvert tredje af de uddannelsesaktiveringsforløb, hvis beskæftigelsesvirkning undersøges af Humlum m.fl. (2023)

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 340

FIU alm. del - svar på spm. 340 om talepapir fra orienteringen om revision af EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) og nye egne indtægtskilder til EU’s budget på Finansudvalgets møde den 29. september 2023

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 319

FIU alm. del - svar på spm. 319 om effekten på arbejdsudbud, BNP og de offentlige finanser af at henholdsvis forhøje og reducere dagpengeperioden med henholdsvis 1, 2, 3 og 4 kvartaler

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 318

FIU alm. del - svar på spm. 318 om kommentar til artiklerne ”Færdig med fuld løn” og ”Smidt ud af Forsvarsministeriet: Får hyggejob i Finansministeriet” bragt på Ekstra Bladet henholdsvis den 16. august og 1. september 2023

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 305

FIU alm. del - svar på MFU spm. 305 om, hvorvidt ministeren deler vurderingen i kronikken ”Regeringen satser økonomisk på høj pensionsalder, men hvad hvis folk har penge til at trække sig tilbage før?”, bragt i Berlingske den 9. august 2023,

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 233

FIU alm. del - svar på spm. 233 om provenuet ved at nedsætte kravet, om at der skal afsættes 1,5 pct. til kunstnerisk udsmykning ved statsligt byggeri mv.

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

L 132 Svar på spm. 5

L 132 - svar på spm. 5 om, hvorfor det demografiske træk ikke er indregnet i de foreslåede udgiftslofter for 2027

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 131 Svar på spm. 1

L 131 - svar på spm. 1 om, hvorfor det demografiske træk ikke er indregnet i de foreslåede udgiftslofter for 2024, 2025 og 2026

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Spørgsmål 32

Spm., om de reviderede nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik giver anledning til at revurdere, om den planlagte finanspolitik i 2024 er indrettet optimalt m.v.

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Spørgsmål 31

Spm. om, hvordan en finanspolitisk lempelse i form af øget offentligt forbrug med en umiddelbar udgift på henholdsvis 1, 3 og 5 mia. kr. påvirker den indenlandske efterspørgsel i procent

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Bilag 225

Fortroligt dokument

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Bilag 224

Internt dokument

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Spørgsmål 340

Spm. om talepapir fra orienteringen om revision af EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) og nye egne indtægtskilder til EU’s budget på Finansudvalgets møde den 29. september 2023

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 301

FIU alm. del - foreløbigt svar på spm. 301 om, hvor mange penge der er øremærket direkte til landdistrikterne årligt i finanslovene i henholdsvis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 260

FIU alm. del - svar på MFU spm. 260 om initiativ til at implementere de af Produktivitetskommissionen anbefalinger vedrørende ”Konkurrence, internationalisering og regulering”, der ikke er implementeret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

FIU Alm.del Svar på spm. 259

FIU alm. del - svar på MFU spm. 259 om ministeren i forlængelse af besvarelsen af FIU alm. del – spørgsmål 316 (2018-2019, 1. samling) vil oplyse, om andre af Produktivitetskommissionens anbefalinger er blevet implementeret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 22

L 130 - foreløbigt svar på spm. 22 om, hvordan EU vil reagere, hvis Danmark får et underskud på ca. 5 pct. af bnp på den offentlige saldo i 2023

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 21

L 130 - foreløbigt svar på spm. 21, om Danmark vil modtage en henstilling fra EU, hvis Danmark planlægger et underskud på ca. 3 pct. af bnp på den faktiske offentlige saldo i et enkelt år i 2024 på grund af investeringer i den grønne omstilling m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 20

L 130 - foreløbigt svar på spm. 20 om, hvad det maksimale finanspolitiske råderum, Danmark vil kunne tillade i 2030, vil være, hvis det offentlige forbrug beregningsteknisk (og dermed råderummet) stiger i 2030 svarende til hele overholdbarheden

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

L 130 Svar på spm. 19

L 130 - foreløbigt svar på spm. 19 om, hvordan vil det påvirke det finanspolitiske råderum frem mod 2030, hvis et flertal i Folketinget henholdsvis lemper den mellemfristede målsætning for det strukturelle underskud i 2030 fra 0,5 pct. til 1 pct. af BNP (og hæver udgiftslofterne i overensstemmelse hermed) mv.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Aktstk. 188 Spørgsmål 1

Spm. om, hvilke vanskeligheder man har haft med den udenlandske leverandør, og hvorfor det ikke er leverandøren, der må påtage sig ansvaret for de nævnte forsinkelser og fordyrelser

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Aktstk. 172 Svar på spm. 1

Aktstk. 172 - svar på spm. 1 om, hvilke argumenter, der ligger bag den nedsatte bevilling på § 17.46.66 som forudsætning for den opjusterede bevilling på § 17.59.21

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 216 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200