Europaudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Bilag til kommissionsforslag og rådsmøder vises på EU-Oplysningens hjemmeside.

Din søgning gav 200 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

KOM (2023) 0515 Bilag 1

Grund- og nærhedsnotat vedr. anvendelse af informationssystemet for det indre marked og den fælles digitale portal

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0514 Bilag 1

Samlenotat vedr. fælles EU positioner frem mod COP10

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0512 Bilag 2

Grund- og nærhedsnotat vedr. etableringen af EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet for personer med handicap

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0462 Bilag 1

Grund- og nærhedsnotat om sikkerhedskrav til legetøj

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0338 Spørgsmål 2

Spm. om, hvilken holdning regeringen har til krav om gennemførelse af valg i Ukraine som betingelse for støtte via Ukraine-faciliteten, til økonomiministeren, kopi til udenrigsministeren

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0338 Spørgsmål 1

Spm. om, i hvilket omfang det danske bidrag til Ukraine gennem EU’s Ukraine-facilitet skal tages fra udviklingsbistanden, til økonomiministeren, kopi til udenrigsministeren

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0337 Spørgsmål 2

Spm. om, hvad de ekstra midler i revisionen af den flerårige finansielle ramme skal anvendes til på migrationsområdet, EU’s konkurrenceevne og den grønne omstilling, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0337 Spørgsmål 1

Spm. om omprioriteringer i den nuværende flerårige finansielle ramme, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 768

Beretning nr. 4 om Folketingets prioritering af EU-sager og tidlig inddragelse af fagudvalg og Europaudvalget afgivet af Europaudvalget den 29. september 2023

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 767

Notat samt høringssvar vedr. ændring af størrelsesgrænser for mikro-, små og mellemstore virksomheder i regnskabsdirektivet

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 766

Referat af COSAC-formandsmøde og Trojka-møde 17-18/9-23 i Madrid

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0424 Bilag 1

Grund- og nærhedsnotat vedr. minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0338 Bilag 3

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 29/9-23 om forslag om en facilitet til finansiel assistance til Ukraine 2024-27

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0337 Bilag 3

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 29/9-23 om forslag til revision af EU's flerårige finansielle ramme for 2021-27

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0672 Bilag 2

Samlenotat vedr. fastlæggelse af EU-certificeringsramme for kulstoffjernelse

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0197 Bilag 3

Samlenotat vedr. forordning om det europæiske sundhedsdataområde (EHDS)

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0570 Bilag 5

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 29/9-23 om forslag til nye indtægtskilder til EU's budget

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 765

Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 29/9-23

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0367 Bilag 2

Grund- og nærhedsnotat vedr. betalingstjenester og elektroniske penge på det indre marked

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0366 Bilag 2

Grund- og nærhedsnotat vedr. betalingstjenester og elektroniske penge på det indre marked

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0088 Bilag 3

Samlenotat vedr. revision af CO2-reduktionskrav til nye tunge køretøjer

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Rådsmøde: Rådsmøde 16/10-23 - miljø Bilag 1

Samlenotat vedr. rådsmøde miljø 16/10-23 - klimadelen

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Rådsmøde: Rådsmøde 3972 - beskæftigelse m.v. Bilag 2

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 9/10-23 - socialdelen

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 764

Fortroligt dokument

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 763

Internt dokument

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 200 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200