Europaudvalgets samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål til kommissionsforslag og rådsmøder vises på EU-Oplysningens hjemmeside.

Din søgning gav 16 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato

KOM (2023) 0604 Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om regeringens holdning til Kommissionens udkast til anbefalinger til Danmark, til økonomiministeren, kopi til udenrigsministeren

Den fungerende økonomiminister

Endeligt besvaret

31-05-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål I

Samrådsspm. om indholdet af det danske konvergensprogram 2023 og nationale reformprogram, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren

Finansministeren

Ubesvaret

12-04-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0550 Samrådsspørgsmål C

Samrådsspm. om, hvordan regeringen planlægger at bringe Danmark på ret kurs i forhold til de nye krav, særligt i forhold til energieffektivitet, til klima-, energi- og forsyningsministeren, kopi til udenrigsministeren

Klima-, energi- og forsyningsministeren

Endeligt besvaret

04-04-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0550 Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om, hvorvidt Fit for 55-lovpakken omfatter målsætninger og krav, som Danmark ikke umiddelbart kan leve op til, til klima-, energi- og forsyningsministeren, kopi til udenrigsministeren

Klima-, energi- og forsyningsministeren

Endeligt besvaret

04-04-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0550 Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om redegørelse for de væsentligste aftaler, der er landet i forbindelse med Fit for 55-lovpakken, til klima-, energi- og forsyningsministeren, kopi til udenrigsministeren

Klima-, energi- og forsyningsministeren

Endeligt besvaret

04-04-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0557 Samrådsspørgsmål B

Samrådsspørgsmålet er tilbagetaget.

Tilbagetaget/bortfaldet

14-03-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0557 Samrådsspørgsmål A

Samrådsspørgsmålet er tilbagetaget.

Tilbagetaget/bortfaldet

14-03-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål H

Samrådsspørgsmålet er tilbagetaget.

Tilbagetaget/bortfaldet

14-03-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål G

Samrådsspm. er taget tilbage

Udenrigsministeren

Tilbagetaget/bortfaldet

17-02-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0780 Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om Kommissionens vækstanalyse for 2023, rapporten om varslingsmekanismen 2023, herunder påvirkningen fra krigen i Ukraine og effekt af EU-landenes genopretningsplaner, til økonomiministeren, kopi til udenrigsministeren

Økonomiministeren

Endeligt besvaret

05-01-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål F

Samrådsspm. om, hvad ministeren fremadrettet vil gøre for at forhindre, at statslig finansiel støtte udbetales til virksomheder, som indirekte ejes fra et land på EU’s sortliste over skattely, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål E

Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren finder det bekymrende, at Kommissionen direkte opfordrer medlemslandene til at handle i strid med EU-retten, jf. Kommissionens henstilling af 14. juli 2020, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål D

Samrådsspm. om, hvorvidt nationale domstole i tilfælde af en eventuel erstatningssag anlagt mod Danmark for brud på EU-retten er forpligtet til at tage EU-Kommissionens henstillinger i betragtning som retskilde, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål C

Samrådsspm. om, hvorvidt om en beslutning truffet af et EU-medlemsland, som EU-Domstolen på et senere tidspunkt afgør som værende i strid med EU-retten, med al sandsynlighed vil være en undskyldelig overtrædelse, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om retstilstanden vedr. Kommissionens henstilling af 14. juli 2020 om at gøre statslig finansiel støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om indholdet af mødet mellem Kommissionen, Skatteministeriet og Justitsministeriet på teknisk niveau vedr. Kommissionens henstilling af 14. juli 2020 om at gøre statslig finansiel støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Skatteministeren

Endeligt besvaret

19-12-2022
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 16 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200