Alle Europaudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 242 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

KOM (2023) 0201 Spørgsmål 1

Spm. om minimum indhold af frugt i marmelade og frugtgele, til fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0338 Spørgsmål 2

Spm. om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for substanser af menneskelige oprindelse, til indenrigs- og sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0338 Spørgsmål 1

Spm. om hvilke typer af personoplysninger det fælles europæiske donorregister vil kunne indeholde, til indenrigs- og sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0209 Spørgsmål 1

Spm. om ministerens redegørelse for, om forslaget til forordningen er totalharmonisering, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

15-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 145

Spm. om hvor mange penge Danmark årligt har udbetalt som børne-og ungeydelse samt børnetilskud til borgere i andre EU-medlemslande, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

13-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 144

Spm. om ministerens kommentar til artiklen ”Derfor er det hele kokset i Kongsmark”, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 143

Spm. om om at forny tilladelsen til at anvende glyfosat (det aktive stof i Roundup) i EU med 15 år, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

29-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 142

Spm. om status for Danmarks annullationssøgsmål vedr. mindstelønsdirektivet, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Spørgsmål 4

Spm. om EU tiltager sig yderligere indflydelse på beskæftigelses- og socialpolitikken, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

23-08-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Spørgsmål 3

Spm. om Folketingets inddragelse i spørgsmålet om en eventuel indførelse af en såkaldt ”EU-ramme for social konvergens”, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

23-08-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Spørgsmål 2

Spm. om en såkaldt ”EU-ramme for social konvergens”, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

23-08-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Spørgsmål 1

Spm. om ”EU-ramme for social konvergens”, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

23-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 141

Spm. om hvilke retlige muligheder Kommissionen har over for Danmark, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

17-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 140

Spm. om ændring af EU's momsdirektiv, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

09-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 139

Spm. om reaktion på EU-Domstolens dom i RAAP/PPI-sagen (C-265/19), og hvorfor man nu vælger at ændre i udlandsbekendtgørelsen vedr. gensidighedsprincippet, til kulturministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

09-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 138

Spm. om afslag på import af olieholdigt spildevand fra Norge, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

09-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 137

Spm. om fortolkningen af EU-reglerne i forhold til at nægte import af olieforurenet spildevand fra Norge, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

09-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 136

Spm. om ændring af EU's momsdirektiv, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 135

Spm. om initiativer til at foreslå ændring af EU's momsdirektiv, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

08-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 134

Spm. om, hvilke nationaliteter der er de reelle ejere af dansk landbrugsjord, herunder hvor stor en andel som har ejere udenfor EU, f.eks. russiske oligarker, til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

20-07-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 133

Spm. om, hvorvidt det i henhold til EU-lovgivningen er tilladt i Danmark at etablere et offentligt tilgængeligt register over de reelle ejere af dansk landbrugsjord, til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

20-07-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 132

MFU spm. om, hvilke garantier der er givet til Erdogan og Tyrkiet i forbindelse med NATO-topmødet i Vilnius, til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

12-07-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Spørgsmål 131

MFU spm. om hvilke garantier der er givet til Erdogan og Tyrkiet i forbindelse med NATO-topmødet i Vilnius, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

12-07-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0729 Spørgsmål 2

Spm. om behandling af forhåndsinformation om passagerer (API), til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren

Ubesvaret

07-07-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Spørgsmål 5

Spm. om der ikke eksisterer en risiko for ”dobbeltbogføring”, hvor både EU og de enkelte medlemslande, som modtager penge fra fredsfaciliteten, praler af bidrag til Ukraines forsvarskamp, men som i virkeligheden dækker over de samme penge, til forsvarsministeren, kopi til udenrigsministeren

Endeligt besvaret

03-07-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 242 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200