Svar på Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 245 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

KOM (2023) 0600 Svar på spm. 4

KOM (2023) 0600 - svar på spm. 4 om EU tiltager sig yderligere indflydelse på beskæftigelses- og socialpolitikken, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Svar på spm. 3

KOM (2023) 0600 - svar på spm. 3 om Folketingets inddragelse i spørgsmålet om en eventuel indførelse af en såkaldt ”EU-ramme for social konvergens”, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Svar på spm. 2

KOM (2023) 0600 - svar på spm. 2 om en såkaldt ”EU-ramme for social konvergens”, fra beskæftigelsesministeren

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0600 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0600 - svar på spm. 1 om ”EU-ramme for social konvergens”, fra beskæftigelsesministeren

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 142

EUU alm. del - svar på spm. 142 om status for Danmarks annullationssøgsmål vedr. mindstelønsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 143

EUU alm. del - svar på spm. 143 om om at forny tilladelsen til at anvende glyfosat (det aktive stof i Roundup) i EU med 15 år, fra miljøministeren

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 136

EUU alm. del - svar på spm. 136 om ændring af EU's momsdirektiv, fra skatteministeren

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 140

EUU alm. del - svar på spm. 140 om ændring af EU's momsdirektiv, fra skatteministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 139

EUU alm. del - svar på spm. 139 om reaktion på EU-Domstolens dom i RAAP/PPI-sagen (C-265/19), og hvorfor man nu vælger at ændre i udlandsbekendtgørelsen vedr. gensidighedsprincippet, fra kulturministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 138

EUU alm. del - svar på spm. 138 om afslag på import af olieholdigt spildevand fra Norge, fra miljøministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 137

EUU alm. del - svar på spm. 137 om fortolkningen af EU-reglerne i forhold til at nægte import af olieforurenet spildevand fra Norge, fra miljøministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 135

EUU alm. del - svar på spm. 135 om initiativer til at foreslå ændring af EU's momsdirektiv, fra skatteministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 5

HR (2018) 0094 - svar på spm. 5, om der ikke eksisterer en risiko for ”dobbeltbogføring”, hvor både EU og de enkelte medlemslande, som modtager penge fra fredsfaciliteten, praler af bidrag til Ukraines forsvarskamp, men som i virkeligheden dækker over de samme penge, fra forsvarsministeren

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 4

HR (2018) 0094 - svar på spm. 4, om de refusioner Danmark modtager fra den europæiske fredsfacilitet på baggrund af donationer af materiel til Ukraine går tilbage til Ukrainefonden, fra forsvarsministeren

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 3

HR (2018) 0094 - svar på spm. 3, om hvorledes det danske bidrag til de Ukraine-relaterede udgifter under fredsfaciliteten finansieres, herunder særligt om det tages fra Ukrainefonden, fra forsvarsministeren

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 2

HR (2018) 0094 - svar på spm. 2, om en redegørelse for, hvor stor en refusion man fra dansk side har fået ind til videre og forventer at få fremadrettet i procent af værdien af det forsvarsmateriel man fra dansk side har doneret til Ukraine, fra forsvarsministeren

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 1

HR (2018) 0094 - svar på spm. 1, om hvordan værdien af danske donationer af forsvarsmateriel til Ukraine vurderes med henblik på refusionsansøgninger fra den europæiske fredsfacilitet, fra forsvarsministeren

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 113

EUU alm. del - svar på spm. 113 om spørgsmål og besvarelser vedr. status på implementering af EU's arbejdstidsdirektiv siden direktivets implementering, fra beskæftigelsesministeren

28-08-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0729 Svar på spm. 1

KOM (2022) 0729 - svar på spm. 1 om indsamling og videregivelse af forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger), fra justitsministeren

18-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 134

EUU alm. del - svar på spm. 134 om, hvilke nationaliteter der er de reelle ejere af dansk landbrugsjord, herunder hvor stor en andel som har ejere udenfor EU, f.eks. russiske oligarker, fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

15-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 133

EUU alm. del - svar på spm. 133 om, hvorvidt det i henhold til EU-lovgivningen er tilladt i Danmark at etablere et offentligt tilgængeligt register over de reelle ejere af dansk landbrugsjord, fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

15-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 34

EUU alm. del - svar på spm. 34 om, hvor mange andre tilfælde regeringen ved en fejl ikke har stemt eller har stemt forkert i komitésager i løbet af de seneste fem år, fra udenrigsministeren

10-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 132

EUU alm. del - svar på MFU spm. 132 om, hvilke garantier der er givet til Erdogan og Tyrkiet i forbindelse med NATO-topmødet i Vilnius, fra udenrigsministeren

07-08-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Svar på spm. 131

EUU alm. del - svar på MFU spm. 131 om hvilke garantier der er givet til Erdogan og Tyrkiet i forbindelse med NATO-topmødet i Vilnius, fra statsministeren

07-08-2023
(2022-23 (2. samling))

HR (2018) 0094 Svar på spm. 5

HR (2018) 0094 - foreløbigt svar på spm. 5, om der ikke eksisterer en risiko for ”dobbeltbogføring”, hvor både EU og de enkelte medlemslande, som modtager penge fra fredsfaciliteten, praler af bidrag til Ukraines forsvarskamp, men som i virkeligheden dækker over de samme penge, fra forsvarsministeren

20-07-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 245 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200