Svar på Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

EUU Alm.del Svar på spm. 74

EUU alm. del - svar på spm. 74 om hensigten med den strategiske partnerskabsaftale med Egypten

17-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0420 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0420 - svar på spm. 1 om betydningen af de forskellige basisår i hhv. FN’s verdensmål, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren

15-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0416 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0416 - svar på spm. 1 om hvordan definerer ministeren den risikobaserede tilgang på jordforureningsområdet

12-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 73

EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 73 om, hvilken forklaring de lande der ikke ønskede en forlængelse af ordningen vedrørende solidaritetsbaner, gav for deres position

12-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 72

EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 72 om omfanget af brug af solidaritetsbanerne til brug for korntransport ud af Ukraine

12-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 71

EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71 om, hvilke muligheder for eksport til verden udenfor EU og evt. til EU, som EU’s solidaritetsbaner gav Ukraine frem til instrumentets udløb i januar 2024?

12-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0690 Svar på spm. 6

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 6 om hvordan man sikrer, at landene i Vestbalkan ikke underprioriteres i deres EU-optagelsesproces

10-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0690 Svar på spm. 5

Fortroligt dokument

10-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0690 Svar på spm. 4

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 4 om ministerens holdning til, at kandidatlande, herunder landene på Vestbalkan, optages i europæiske agenturer inden endelig optagelse i EU

10-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0690 Svar på spm. 3

KOM (2023) 0690 - svar på spm. 3 om hvad regeringen indtil videre konkret har gjort for at støtte EU’s naboer på Vestbalkan

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 75

EUU alm. del - svar på spm. 75 om ministeren vil kommentere OSCE/ODIHR rapporten ”ODIHR Election Observation Mission Final Report”

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 70

EUU alm. del - svar på MFU spm. 70 om, hvad regeringen vil gøre for at sikre sig imod den situation, at enkelte danske forsikringsselskaber tager en uforholdsmæssig stor risiko ved tegning af forsikringer i udlandet

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 69

EUU alm. del - svar på MFU spm. 69 om indsigelser i behandlingen i EU af ændringerne i direktivet for, at den danske garantifond ikke skulle betale for udenlandske skader

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 68

EUU alm. del - svar på MFU spm. 68 om, hvorfor den danske garantifond igen er tvunget til at dække skader i andre EU-lande

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 67

EUU alm. del - svar på MFU spm. 67 om, hvilke tab som Garantifonden for skadesforsikring har haft på forskellige forsikringstyper

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 66

EUU alm. del - svar på MFU spm. 66 om, hvor stor en ekstraomkostning alle de givne skader i udlandet fra de konkursramte danske forsikringsselskaber har betydet for Garantifonden for skadesforsikring

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 65

EUU alm. del - svar på MFU spm. 65 om baggrund for Garantifonds mia.-regning

10-04-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 63

EUU alm. del - svar på spm. 63 om fejl i udbetalinger inden for landbrugsstøtten

08-04-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0348 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0348 - svar på spm. 1 om hvad begrebet ”forretningshemmeligheder” konkret dækker over i den konkrete forordning

27-03-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0462 Svar på spm. 3

KOM (2023) 0462 - svar på spm. 3 om en redegørelse for, hvordan Danmark er et af de mest ambitiøse lande i forhold til forslaget

22-03-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0462 Svar på spm. 2

KOM (2023) 0462 - foreløbigt svar på spm. 2 om slangebøsser

22-03-2024
(2023-24)

KOM (2023) 0462 Svar på spm. 1

KOM (2023) 0462 - svar på spm. 1 om, hvorfor kunstig intelligens i legetøj per definition skal indplaceres som ”høj risiko”

22-03-2024
(2023-24)

KOM (2021) 0762 Svar på spm. 18

KOM (2021) 0762 - svar på spm. 18 om, hvad regeringens linje vil være i forhold til at vægte beskyttelsen af personer med arbejde via platforme kontra platformsvirksomhederne

22-03-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 61

EUU alm. del - svar på spm. 61 ombekymring med hensyn til overholdelsen af EU’s miljøbeskyttelsesregler

22-03-2024
(2023-24)

EUU Alm.del Svar på spm. 60

EUU alm. del - svar på spm. 60 om regelforenkling og bedre regulering på landbrugsområdet

22-03-2024
(2023-24)

Din søgning gav 137 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200