Alle Europaudvalgets bilag

Bilag til kommissionsforslag og rådsmøder vises på EU-Oplysningens hjemmeside.

Din søgning gav 1339 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

KOM (2023) 0338 Bilag 2

Samlenotat vedr. forslag om en facilitet til finansiel assistance til Ukraine 2024-27

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0337 Bilag 2

Samlenotat vedr. Kommissionens forslag til revision af EU's flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0324 Bilag 1

Grund- og nærhedsnotat om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0209 Bilag 8

Fortroligt dokument

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2021) 0570 Bilag 4

Samlenotat vedr. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Rådsmøde: Rådsmøde 9/10-23 - beskæftigelse m.v. Bilag 1

Samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse 9/10-23

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 753

Meddelelse om åbningsskrivelse nr. 2023/0126-nr. 2023/0128 vedr. manglende foranstaltninger til gennemførelse i national ret af direktiv (EU) 2021/2118 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 752

Fortroligt dokument

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0677 Bilag 18

Præsentationer fra Europaudvalgets høring om emballage 14/9-23

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 751

Fortroligt dokument

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 750

Notat vedr. Refusionsansøgninger

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 749

Internt dokument

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 748

Invitation til konferencen 'Consumer Dialogue: Policy Priorities and Actions to Em-power Consumers in the Digital Transitions', den 22. september 2023

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

JOIN (2023) 0019 Bilag 1

Grund- og nærhedsnotat vedr. håndtering af klimaændringernes og miljøforringelsens indvirkning på fred, sikkerhed og forsvar

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0416 Bilag 1

Brev til Miljø- og Fødevareudvalget om anmodning om behandling af forslag til direktiv om jordbundsovervågning

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0411 Bilag 1

Brev til Miljø- og Fødevareudvalget om anmodning om behandling af forslag til forordning om genomteknikker

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0193 Bilag 1

Brev til Sundhedsudvalget om anmodning om behandling af forslag til forordning om EU-procedurer for godkendelse og overvågning af humanmedicinske lægemidler

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0192 Bilag 1

Brev til Sundhedsudvalget om anmodning om behandling af forslag til direktiv om EU-kodeks for humanmedicinske lægemidler

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2023) 0088 Bilag 2

Præsentation fra foretræde i Europaudvalget den 15/9-23 ved Rådet for Grøn Omstilling

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0677 Bilag 17

Henvendelse af 15/9-23 fra Plastic Change vedr. anbefalinger til forslag til forordning om emballageaffald

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KOM (2022) 0542 Bilag 4

Præsentation fra foretræde i Europaudvalget den 15/9-23 ved Exodraft

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 747

Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag om indirekte forskelsbehandling (C-314/23)

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 746

Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 15/9-23

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 745

Henvendelse af 18/9-23 fra Sven Zachariassen om reduktion af antallet af medlemmer i Europa-Parlamentet

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

EUU Alm.del Bilag 744

Fortroligt dokument

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 1339 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200