Alle Erhvervsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 78 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

ERU Alm.del Spørgsmål 61

Spm. om, hvad de samlede økonomiske konsekvenser i forbindelse med stormfloden den 20. og 21. oktober 2023 havde været, hvis det havde været muligt for virksomheder at få dækket deres driftstab af Naturskaderådet, som det er foreslået af SMVdanmark og HORESTA i brevet til erhvervsministeren af 9. november 2023

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 60

Spm., om at gøre rede for de samlede økonomiske konsekvenser af at justere i forsikringsordningen ved stormflod under Naturskaderådet, så virksomheder kan få dækket deres driftstab i forbindelse med stormflod, som det er foreslået af SMVdanmark og HORESTA i brevet til erhvervsministeren af 9. november 2023

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

L 60 Spørgsmål 4

Spm. om, hvad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal levere af oplysninger om antal af klager, afgørelser, behandlinger, m.v. samt hvor ofte dette skal ske

Ubesvaret

24-11-2023
(2023-24)

L 60 Spørgsmål 3

Spm. om 2, hvorfor afgørelser på klager vil være undtaget offentlighedsloven, når der efter gældende lovgivning er mulighed for at overstrege følsomme oplysninger i afgørelser

Ubesvaret

24-11-2023
(2023-24)

L 60 Spørgsmål 2

Spm. om, hvor konkret og individuelt begrundelsen for et afslag kan formuleres, hvis man får et afslag på en klage

Ubesvaret

24-11-2023
(2023-24)

L 60 Spørgsmål 1

Spm., om de kritiske høringssvar om generel undtagelse af sager og undersøgelser efter DSA-forordningen fra offentlighedslovens regler giver anledning til at justere og præcisere lovforslaget

Ubesvaret

24-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 59

Spm. om, hvorfor ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte, hvis anbefalinger til principper for indretning og anbefalinger for prioritering af erhvervsstøtten efter planen skulle præsenteres medio 2023, fortsat endnu ikke har præsenteret sine anbefalinger?

Ubesvaret

23-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 58

Spm., om ekspertgruppens anbefalinger for omlægning af erhvervsstøtten kan præsenteres inden udgangen af 2023

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

B 2 Spørgsmål 5

Spm. om, hvilke af anbefalingerne i Justitias og Advokatsamfundets rapport ”Erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi” af 17. december 2021, ministeren vurderer, vil være i strid med EU’s statsstøtteregler

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

B 2 Spørgsmål 4

Spm., om det er ministerens vurdering, at § 27 i den dagældende epidemilov, der var gældende før marts 2020, hvorefter der bl.a. kunne ydes erstatning til virksomheder, som havde fået forbud mod at afholde offentlige arrangementer i et område, hvor en almen farlig sygdom optræder, var i strid med EU’s statsstøtteregler

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

B 2 Spørgsmål 3

Spm., om ministeren har kontaktet EU-Kommissionen for at afsøge mulighederne for at indføre generelle regler om kompensation til erhvervslivet i tilfælde af en epidemi i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, efter at arbejdsgruppen afleverede deres rapport om Principper for hjælpepakker ved nye epidemier i december 2021

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

B 2 Spørgsmål 2

Spm., om ministeren kan bekræfte, at indførelsen af regler om generel lønkompensationsordning til virksomheder ikke vil være omfattet af EU’s statsstøtteregler

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

B 2 Spørgsmål 1

Spm., om ministeren mener, at EU’s statsstøtteregler er til hinder for, at der indføres processuelle regler, om i hvilket omfang kompensation skal ydes til erhvervslivet i tilfælde af en epidemi

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 57

Spm., om Nets bruger sin fordelagtige position på indløsningsmarkedet til at tage flere penge for internationale betalingskort (Visa, Mastercard etc.) i Danmark end i f.eks. Sverige

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 56

Spm. om, hvad ministeren mener om, at NETS i høj grad ejes af udenlandske kapitalfonde, og at størstedelen af overskuddet fra Dankortet må formodes at ende i udlandet

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 55

Spm. om, hvor meget Nets tjener på Dankortet i Danmark

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 54

Spm. om, hvorfor Søfartsstyrelsen ikke foretager kontrol med russiske skibe, der passerer dansk farvand i strid med internationale sanktioner, som Danmark har forpligtet sig til

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 53

Spm., om ministeren vil tage initiativ til at øge kontrollen med russiske skibe, der passerer dansk farvand og lægger til kaj i ankerpladsen ved Skagen

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 52

MFU spm., om ministeren anerkender, at turismen i de mindre kystnære byer kan lide nedgang, hvis lystfiskeriet bliver umuligt på grund af skarven, jf. artiklen bragt i fiskeritidende.dk den 22. juli 2023

Ubesvaret

17-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 51

Spm., om at kommentere henvendelsen af 14/11-23 fra Fonden for Entreprenørskab om forskningsprojektet "Diversitet i Entreprenørskab"

Ubesvaret

15-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 50

Spm. om, hvordan EIFO’s direkte investeringer fordeler sig på virksomheder med kvindelige founders over for mandlige founders, og hvordan diversiteten på bl.a. køn er i EIFO’s investeringsteams, som foretager direkte investeringer

Ubesvaret

15-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 49

Spm. om, hvordan ministeren ser på mulighederne for at nedsætte en arbejdsgruppe som led i den kommende strategi for life science med henblik på at afdække de erhvervsmæssige og forsyningsmæssige konsekvenser omkring medicinsk udstyr og lægemidler i Danmark som følge af et eventuelt PFAS-forbud med historisk korte udfasningsprofiler

Ubesvaret

13-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 48

Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at et totalforbud mod PFAS i medicinsk udstyr og produktionsudstyr til medicinsk udstyr og lægemidler kan have store konsekvenser for dansk life science og risikerer at rykke en del af produktionen af medicinsk udstyr og lægemidler ud af Europa

Ubesvaret

13-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 47

Spm., om at redegøre for muligheden for at indføre en dispensationsordning for restauranter, cafeer m.v. for kontantreglen f.eks. hvor dispensationen søges hos politiet

Ubesvaret

10-11-2023
(2023-24)

ERU Alm.del Spørgsmål 46

Spm., om konsekvenserne for pengeinstitutternes indtjening, såfremt formidlingsprovisioner i forbindelse med realkreditlån til boligfinansiering skulle bortfalde

Ubesvaret

09-11-2023
(2023-24)

Din søgning gav 78 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200