Udvalget for Digitalisering og Its udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

B 120 Spørgsmål 13

Spm. om, hvilke overvejelser regeringen har i forhold til at tage initiativer mod f.eks. lootboxes i spil rettet mod børn

Endeligt besvaret

31-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 12

Spm. om, hvilke dele af borgerforslaget regeringen ikke kan støtte

Endeligt besvaret

31-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 11

Spm. om, hvilken rolle forældrene har i forhold til at regulere børns brug af sociale medier

Endeligt besvaret

30-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 10

Spm. om, hvordan man kan håndhæve aldersverificering på forskellige platforme

Endeligt besvaret

30-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 9

Spm. om, hvorvidt aldersgrænsen skal hæves i forhold til konkrete sociale medier

Endeligt besvaret

30-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 8

Spm. om, hvor mange af de problemstillinger der rejses i borgerforslaget, som DSA’en kommer til at adressere

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 7

Spm. om, hvorvidt der ikke er noget i borgerforslaget, der binder regeringen til at tage konkrete initiativer

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 6

Spm. om, hvilke dele af borgerforslaget der kan gennemføres, uden at Danmark kommer i modstrid med EU-retten

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 5

Spm. om håndhævelse af de gældende regler og alderskrav uden en egentlig aldersverifikation

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 4

Spm. om, hvad der er det vigtigste ifølge ministeren at tage fat på lige nu for at beskytte børnene

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 3

Spm. om, hvilke konkrete skridt regeringen tager lige nu for at leve op til borgerforslagets intention

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 2

Spm. om, hvorfor regeringen ikke kan bakke op om borgerforslaget

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

B 120 Spørgsmål 1

Spm. om ministerens overvejelser i forhold til at begrænse adgangen til porno med aldersverifikation

Endeligt besvaret

26-05-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 8

Spm. om vejledning og hjælp til målgruppen i processen med at ansøge om digital fritagelse

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 7

Spm. om, hvorvidt ministeren er enig i, at den foreslåede løsning muligvis er let at administrere for myndighederne, men bureaukratisk at tilgå for borgerne

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 6

Spm. om, hvilken konkret form for oplysning og vejledning til borgerne der planlægges i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 5

Spm. om, hvorfor borgerne med den foreslåede løsning skal søge digital fritagelse flere steder

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 4

Spm. om regeringens øvrige planer for at imødekomme digitalt udsatte borgere

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 3

Spm. om, hvorvidt ministeren ser lovforslaget som en tilstrækkelig løsning for digitalt udsatte

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 2

Spm. om en mere ambitiøs og lettilgængelig løsning for digital fritagelse

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 98 Spørgsmål 1

Spm. om et digitalt fripas, hvor borgerne på én gang kan ansøge om fritagelse for digital post samt for alle nuværende og fremtidige digitale selvbetjeningsløsninger

Endeligt besvaret

24-04-2023
(2022-23 (2. samling))

L 99 Spørgsmål 1

Spm. om at kommentere Datatilsynets høringssvar af 18. januar 2023, og hvordan Datatilsynets bekymringer er adresseret i lovforslaget

Endeligt besvaret

19-04-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200