Udvalget for Digitalisering og It (DIU) alm. del bilag

Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

DIU Alm.del Bilag 151

Invitation fra Tænketanken Mandag Morgen til "Digital dataindsamling på arbjedspladserne" d. 27/9-23

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 150

Kopi af KEF alm. del - svar på spm. 418 om, hvem der kan komme i betragtning til bredbåndspuljen

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 149

Lovudkast til forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med informationssamfundstjenester, ophævelse af bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring samt tilpasning af oplysningspligten og indsigtsretten hos Procesbevillingsnævnet og Folketingets Ombudsmand)

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 148

Præsentation fra Forsikring og Pension's foretræde 20/9-23 om anvendelse af it-løsninger i vurderingen af forsikringssager

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 147

Internt dokument

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 146

Invitation til konferencen 'Consumer Dialogue: Policy Priorities and Actions to Em-power Consumers in the Digital Transitions', den 22. september 2023

19-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 145

Internt dokument

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 144

Præsentation fra Teknologirådet-DeltagerDanmarks foretræde d. 13/9-23 om kunstig intelligens og borgerinddragelse

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 143

Henvendelse af 14/9-23 fra Teleindustrien vedr. anmodning om foretræde

15-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 142

Præsentation fra Jørgen Kragh Jakobsens foretræde af 13/9-23 om strategi for dansk chipdesign og -forskning

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 141

Præsentation fra teknisk gennemgang af teleområdet

13-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 140

Orientering om bekendtgørelser om MitID, NemLog-in, MitID Erhverv og ophævelse af NemID

11-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 139

Grund- og nærhedsnotat om forslag til forordning om supplerende procedureregler for håndhævelse af forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen)

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 138

Orientering om fejl i Digital Post

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 137

Invitation fra Forbrugerrådet Tænk til præsentation af rapport om AI og forbrugerrettigheder

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 136

Rapport fra Digitalt Ansvar om Digital vold i Danmark, Anden del: Nye former for afpresning

06-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 135

Henvendelse af 4/9-23 fra Teknologirådet vedr. foretræde for udvalget

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 134

Præsentation af forslag til finanslov for 2024 på Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets område

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 133

Henvendelse af 4/9-23 fra Lex.dk vedr. anmodning om foretræde

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 132

Hovedbevægelser og betænkning for finanslovsforslaget for så vidt angår Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet § 25

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 131

Fortroligt dokument

28-08-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 130

Invitation til besøg hos TDC Net d. 27/9-23

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 129

Orientering om aktstykke om digital inklusion

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 128

Præsentation af anbefalingerne fra ekspertgruppen om tech-giganter

23-08-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Bilag 127

Henvendelse af 17/8-23 fra DIREC vedr. foretræde for udvalget

17-08-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 151 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200