Alle Udvalget for Digitalisering og Its spørgsmål

Din søgning gav 189 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato

DIU Alm.del Spørgsmål 144

Spm. om, i hvor høj grad og på hvilken måde forsvarsområdet er afhængig af techgiganter ift. kritiske funktioner

Forsvarsministeren

Ubesvaret

26-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 143

Spm. om en kortlægning over samarbejdende organisationer, universiteter, virksomheder m.fl. i Danmark, som arbejder inden for det digitale forskningsområde

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Samrådsspørgsmål E

Samrådsspm. om en redegørelse for regeringens overvejelser ift. aldersverificering på sociale medier og på internettet

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 142

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse og præsentation fra F&P - brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser om anvendelse af it-løsninger i vurderingen af forsikringssager

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 141

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse og præsentation fra DIREC om styrkelse af Danmarks forsknings- og innovationsevne

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 140

Spm. om professor i kryptering ved Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet, Ivan Bjerre Damgård, udtalelser om EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 139

Spm. om ministeren kommentar til den fælles udtalelse fra European Data Protection Board (EDPB) og European Data Protection Supervisor (EDPS), som peger på, at EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn medfører væsentlige bekymringer i forhold til databeskyttelse og privatliv

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 138

Spm. om ministeren kommentar til, at EU-Domstolen finder, at formålet om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn ikke kan begrunde en generel og udifferentieret lagringspligt for alle trafikdata og lokaliseringsdata

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 137

Spm. om, hvordan man vil sikre, at EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, det såkaldte chatkontrol-forslag, ikke vil medføre markant dårligere it-sikkerhed

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 136

Spm. om, hvilket omfang det reelt er muligt at sikre en form for finalité-bestemmelse, således at scanningen af menneskers private samtaler aldrig vil bruges til andet end opsporing af børneporno og ikke til andre typer kriminalitet

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 135

Spm. om, hvilke konsekvenser det kan have for eksempelvis whistleblowere eller udsatte minoriteter, såfremt end-to-end encryption forbydes

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 134

Spm. om, hvorvidt det med EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, indirekte er hensigten at forbyde end-to-end encryption

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 133

Spm. om, hvordan man vil sikre, at screeningspålægget i EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn ikke vil kunne misbruges til at forfølge udsatte minoriteter som eksempelvis LGBT+-miljøet

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 132

Spm. om, hvorledes det med et scanningspålæg, som det foreslåede i EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, er muligt at sikre, at der efter risikovurdering ikke vil blive tale om generel og udifferentieret overvågning af alle eller hele platforme

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 131

Spm. om EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Justitsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 130

Spm. om, hvor mange borgere mangler stadig at skifte fra NemID til MitID

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 129

Spm. om kommentar til henvendelse og præsentation fra Teknologirådet – DeltagerDanmark

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 128

Spm. om en dansk strategi, der understøtter ambitionerne i EU Chip Act

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 127

Spm. om, hvilke tanker regeringen gør sig i forhold til at udarbejde en strategi for at sikre, at der fortsat er et levende chipudviklingsmiljø i Danmark

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 126

Spm. om kommentar til henvendelse og præsentation fra Jørgen Kragh Jakobsen

Digitaliseringsministeren

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

§20-spørgsmål S 833

Om at danske borgere med et dansk CPR-nummer, der ikke har en privat MitID, ikke bliver hindret i deres ansættelse eller adgang til nødvendige redskaber som følge af udløbet af NemID.

Digitaliseringsministeren

Endeligt besvaret

12-09-2023
(2022-23 (2. samling))

§20-spørgsmål S 832

Om, at visse erhvervssektorer, herunder typehusfirmaer, er afhængige af at kunne søge byggetilladelser og indhente ledningsoplysninger gennem MitID Erhverv.

Digitaliseringsministeren

Endeligt besvaret

12-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 125

Spm. om, hvad ministeren konkret agter at gøre for at sikre, at borgernes data er beskyttet mod snageri fra offentligt ansatte m.v.

Justitsministeren

Ubesvaret

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 124

Spm. om, hvad konsekvenser har været/vil være for de personaler, som uberettiget har tilgået andre menneskers personlige data gennem de sidste 10 år m.v.

Justitsministeren

Ubesvaret

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

DIU Alm.del Spørgsmål 123

Spm. om, hvor mange borgere, der uberettiget har fået tilgået deres personlige data de seneste 10 år m.v.

Justitsministeren

Ubesvaret

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 189 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200