Undervisningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Dækker Børne- og Undervisningsudvalgets lov- og beslutningsforslag fra 2011-12 til 11. december 2016 og fra 2018-19 (2. samling) og frem.

Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 142

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 141

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Hjemtagelse af elevstøtte og præcisering af tilskudsbetingelser).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 140

Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love. (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse m.v.).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 131

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2024/25).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 124

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 89

Forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og love om ændring af dagtilbudsloven. (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 78

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Justering af krav til minimumsnormering i privatinstitutioner).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 72

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love. (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 71

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love. (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgsportfolio).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 32

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt veu-bidrag for 2024, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2024, afskaffelse af færdiggørelsestaxameter på grundforløbet m.v.).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 31

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 30

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre mulighed for udsat skolestart).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 29

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 28

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love. (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

L 27

Forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 184

Forslag til folketingsbeslutning om at give børn ret til akut hjælp fra PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 162

Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af minimumsnormeringer for pædagogisk personale i daginstitutioner på institutionsniveau og i børnehøjde med krav om en minimumsandel af kvalificeret pædagogisk personale.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 144

Forslag til folketingsbeslutning om skolemad til børn i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 135

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe muligheden for at blive fritaget for kristendomskundskab i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 128

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det muligt for forældre med børn i private pasningsordninger at søge om økonomisk fripladstilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 80

Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af minimumsnormeringer for pædagogisk personale i daginstitutioner på institutionsniveau og i børnehøjde.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 75

Forslag til folketingsbeslutning om et frit skolevalg for alle.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 64

Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 41

Forslag til folketingsbeslutning om at iværksætte initiativer, som skal afhjælpe, at drenge sakker bagud i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

B 16

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde brugen af mobiltelefoner i folkeskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet

2023-24

Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200