Boligudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 51 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

BOU Alm.del Bilag 3

Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 233 (2022-23)

04-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Bilag 2

Henvendelse af 24/9-23 fra Forsikring og Pension vedr. anmodning om foretræde om forslag til en ny forbedret huseftersynsordning og ejerskifteforsikring

04-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Bilag 1

Social- og boligministerens lovprogram for 2023-24 fsva. Boligudvalgets ressortområde

04-10-2023
(2023-24)

§20-spørgsmål S 15

Om de nye LCA-krav.

03-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Bilag 87

Henvendelse af 28/10-23 fra Regina Dam vedr. kommentar til Boligudvalgets åbne høring d. 21/9-23 om boligejeres forbrugerbeskyttelse i sager om byggesjusk

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 86

Fortroligt dokument

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 128

MFU spm., om kommentar til den konkrete sag beskrevet i artiklen »Boligejere fik en time til at forlade lejligheden – fire måneder efter må de stadig ikke flytte hjem«, bragt på tvsyd.dk den 28. september 2023

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 127

MFU spm., om det kan passe, at hverken borger eller kommune har ret til at få oplyst baggrunden for fejl ved en bygnings konstruktion, som er konstateret af en statiker m.v.

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 126

Spm. om udviklingen i antal byggerier, som er opført i de forskellige konsekvensklasser (tidl. sikkerhedsklasser) fra 2015-2023 m.v.

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 125

Spm. om de gældende regler for bopælspligt m.v.

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 85

Henvendelse af 25/9-23 fra Há Vu og Martin Lommer vedr. opfølgning på høring om forbrugerbeskyttelse af boligejere i sager om byggesjusk

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 124

Spm., om ministeren finder det hensigtsmæssigt, at der ved udskiftning (indflytning/fraflytning) af lejere i almene boliger smides fuldt funktionsduelige køleskabe, emhætter, frysere og komfurer ud i stedet for at overdrage/sælge videre til næste beboer m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 123

Spm. om, hvad CO2-effekten ville være, hvis bygninger i Danmark havde en længere holdbarhed m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 122

Spm. om, hvordan regeringen vil fremme brugen af nyproducerede byggematerialer, som kan genbruges og genanvendes m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 121

Spm. om, hvordan regeringen vil fremme, at nybyggerier bliver mere holdbare i fremtiden m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 120

Spm. om en status over de aftalte handlinger i »National strategi for bæredygtigt byggeri« fra den 5. marts 2021m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 109

BOU alm. del - svar på spm. 109 om ministeren har foretaget en evaluering af bygningsreglementets (BR18) indvirkning på materialeforbrug og bæredygtighed m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 108

BOU alm. del - svar på spm. 108 om ministeren mener, at byggebranchens opfattelse af, at bygningsreglementet (BR18) – stik imod intentionerne – snarere øger end mindsker beton- og armeringsmængden i byggerier m.v.

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 84

Internt dokument

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 83

Internt dokument

26-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 82

Internt dokument

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 107

BOU alm. del - svar på spm. 107 om CO2-effekten af hhv. nedrivning og istandsættelse af boliger

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 106

BOU alm. del - svar på spm. 106 om, hvilke offentlige mindreindtægter der er forbundet med at nedsætte momsen for genanvendt byggemateriale til EU’s minimumssats

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 105

BOU alm. del - svar på spm. 105 om, hvad de offentlige udgifter til almene boliger udgjorde i 2022

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Svar på spm. 104

BOU alm. del - svar på spm. 104 om den udbedring, som er pålagt udlejer for igen at kunne foretage udlejning af en ejendom eller lejlighed, sker ved, at kommunerne ved selvsyn konstaterer, at udbedringen er foretaget m.v.

21-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 51 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200