Alle Boligudvalgets udvalgsspørgsmål

Dækker Boligudvalgets udvalgsspørgsmål fra 2004-05 til og med 2010-11 (1. samling) og fra 2019-20 og frem.

Din søgning gav 122 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

BOU Alm.del Spørgsmål 119

MFU spm., om muligheden for at belåne huse, der ligger tæt på vindmøller og solcelleanlæg m.v.

Ubesvaret

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 118

MFU spm. om en bygherre eller en entreprenør, der er velvidende om, at der forefindes asbest eller andre farlige eller sundhedsskadelige stoffer i bygninger, vil kunne dømmes efter straffelovens § 252 m.v.

Ubesvaret

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 117

Spm. om sikring af, at oplysninger om strafferetlige afgørelser, der kan være relevante for den tryghedsskabende indsats i et boligområde, og som kan videregives af politiet til en boligorganisation, rent faktisk tilgår boligorganisationen

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 116

Spm. om eksempler på, hvor personer, der er bosat i landdistrikterne, har oplevet udfordringer med hensyn til at optage lån til boligrenoveringer

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 115

Spm. om betydningen af, at man justerer kravet, så det statsgaranterede lån kan rummes inden for 100 pct. af ejendommens kontantværdi

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 114

Spm. om kommentar til henvendelse af 7/9-23 fra Brøndby Strand projektet vedr. foretræde om almenlovens § 63 d

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 113

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/8-23 fra SYNERGI m.fl. vedr. grønne og sunder boliger i hele landet samt power point præsentation fra foretrædet den 14/9-23 m.v.

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 112

Spm. om kommentar til henvendelse af 14/8-23 fra SMVdanmark m.fl. vedr. certificeringsordningen under byggeloven samt power point præsentation fra foretrædet den 14/9-23 m.v.

Ubesvaret

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 111

MFU spm. om, hvornår det blev et krav, at man skulle have en uddannelse for at lægge tagpap m.v.

Ubesvaret

13-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 110

Spm. om, hvad der ligger til grund for, at regeringens finanslovsforslag for 2024 fjerner tilskud til etablering af almene boliger på småøer og ø-kommuner

Endeligt besvaret

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 109

Spm., om ministeren har foretaget en evaluering af bygningsreglementets (BR18) indvirkning på materialeforbrug og bæredygtighed m.v.

Ubesvaret

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 108

Spm., om ministeren mener, at byggebranchens opfattelse af, at bygningsreglementet (BR18) – stik imod intentionerne – snarere øger end mindsker beton- og armeringsmængden i byggerier m.v.

Ubesvaret

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 107

Spm. om CO2-effekten af hhv. nedrivning og istandsættelse af boliger

Endeligt besvaret

25-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 106

Spm. om, hvilke offentlige mindreindtægter der er forbundet med at nedsætte momsen for genanvendt byggemateriale til EU’s minimumssats

Endeligt besvaret

25-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 105

Spm. om, hvad de offentlige udgifter til almene boliger udgjorde i 2022

Endeligt besvaret

25-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 104

Spm. om den udbedring, som er pålagt udlejer for igen at kunne foretage udlejning af en ejendom eller lejlighed, sker ved, at kommunerne ved selvsyn konstaterer, at udbedringen er foretaget m.v.

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 103

Spm. om i hvor mange tilfælde Grundejernes Investeringsfond inden for de seneste fem år har fået rapporteret tre overtrædelser inden for to år på en ejendomsadministrator

Endeligt besvaret

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 102

MFU spm., om boligejere principielt kan være udsat for ekspropriation i Grundlovsmæssig, herunder EU-retlig, forstand i denne henseende

Endeligt besvaret

17-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 101

MFU spm. om justering af sommerhusreglen i erhvervelsesloven som følge af de byggeprojekter af feriekomplekser, der toner frem flere steder i de populære ferieområder som Rømø og Fanø

Ubesvaret

10-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 100

MFU spm. om konsekvenserne for det danske sommerhusmarked og feriedestinationer som f.eks. Rømø og Fanø m.v.

Ubesvaret

10-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 99

MFU spm. om salget af ’hotellejligheder’ til tyske statsborgere i området Kongsmark på Rømø m.v.

Ubesvaret

10-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 98

Spm. om, hvor mange borgere, der bor i ejendomme med private udlejningsboliger med imellem 4-6 beboelseslejligheder

Endeligt besvaret

17-07-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 97

Spm., om den forskel, der nu er imellem den ringe beskyttelse af lejere i mindre private beboelsesejendomme og den stærkere beskyttelse af store beboelsesejendomme, er rimelig

Endeligt besvaret

17-07-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 96

Spm., om det er rimeligt, at private lejere i ejendomme med imellem 4-6 beboelseslejemål nu får udhulet deres beskyttelse imod at blive forbedret ud af deres lejemål

Endeligt besvaret

17-07-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Spørgsmål 95

Spm. om, hvilken beskyttelse har private lejere i ejendomme med imellem 4-6 beboelseslejemål efter Højesterets dom om udlejers mulighed for at varsle lejeforhøjelse i mindre ejendomme

Endeligt besvaret

17-07-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 122 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200