Alle Boligudvalgets udvalgsspørgsmål

Dækker Boligudvalgets udvalgsspørgsmål fra 2004-05 til og med 2010-11 (1. samling) og fra 2019-20 og frem.

Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

BOU Alm.del Spørgsmål 26

Spm. om ministeren vil kommentere materialet fra Danske Tegls foretræde for udvalget den 30/11-23 om, hvordan lovgivning af bæredygtigt byggeri påvirker teglværker og mørtelproducenter i Danmark

Ubesvaret

06-12-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 25

MFU spm. om ministeren vil komme med et bud på, hvordan man forbyder usaglig aldersdiskrimination på boligområdet, jf. BOU alm. del – spm. 24

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 24

MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor flere pensionister oplever store problemer med at kunne belåne deres faste ejendom, selvom der er en stor friværdi i ejendommen

Ubesvaret

04-12-2023
(2023-24)

L 76 Spørgsmål 4

Spm. om præsentationen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations foretræde for udvalget d. 30/11-23 om den kommende analyse af tilbudspligten

Endeligt besvaret

01-12-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 23

Spm., om at kommentere materialet fra Brancheforeningen Danske Byggecentre, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Rådet for Grøn Omstilling og Rådet for Bæredygtigt Byggeris foretræde for udvalget den 30/11-23 om anskaffelse af EPD'er (Environmental Product Declarations) på byggematerialer

Ubesvaret

01-12-2023
(2023-24)

L 76 Spørgsmål 3

Spm. om, hvor mange lejere der ikke har fået tilbudt ejendomme på andelsbasis på grund af omgåelse af tilbudspligten ved hjælp af den såkaldte holdingmodel

Endeligt besvaret

30-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 22

Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder kommuner og byråd har, når boligtyper ikke er bygget efter det aftalte

Ubesvaret

30-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 21

Spm. om, hvornår der gennemføres konkrete midlertidige huslejenedsættelser i almene boligforeninger i henhold til aftalen om inflationshjælp af 10. februar 2023

Ubesvaret

27-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 20

Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at kommunerne har tilstrækkelige vilkår til at sikre overholdelsen af kravet om helårsbeboelse

Ubesvaret

23-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 19

Spm. om ministeren vil oplyse, hvor mange af anmeldelserne om korttidsudlejning, der har ført til, at kommunerne er nået frem til, at kravet om helårsbeboelse efter lov om boligforhold ikke er overholdt

Ubesvaret

23-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 18

Spm. om ministeren vil oplyse, hvor mange anmeldelser om korttidsudlejning Plan- og Landdistriktsstyrelsen har modtaget, siden de nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger trådte i kraft i 2019

Ubesvaret

23-11-2023
(2023-24)

L 76 Spørgsmål 2

Spm. om, hvilke økonomiske byrder lovforslagets del om regulering efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks vil påføre erhvervslivet og udlejere

Endeligt besvaret

21-11-2023
(2023-24)

L 76 Spørgsmål 1

Spm. om, hvorfor det af den daværende indenrigs- og boligministers svar på L 210 - spørgsmål 131 (2021-22) fremgår, at »Det er korrekt, at der i forbindelse med sammenskrivningen opstod en fejl i henvisningerne i lejelovens kapitel 3«

Endeligt besvaret

21-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 17

Spm., om at kommentere materialet fra Arkitektforeningens foretræde for udvalget den 16/11-23 om reduktion af klimaaftryk: "Reduction Roadmap"

Ubesvaret

16-11-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 16

MFU spm. om, hvad det ca. ville koste at omdanne Christiania til Bådsmandsstrædes Kaserne på ny

Endeligt besvaret

19-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 15

Spm., om den faglige vurdering af »tipping point«, jf. besvarelsen af § 20-spørgsmål S 49 (2023-24), mellem en bedre dimensionering af nybyggeri over for det sparede energiforbrug i bygningens levetid m.v.

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 14

Spm., om den faglige begrundelse for, at vi får et mere klimarobust nybyggeri i hele Danmark ved at anvende gennemsnitlige vejrdata målt ved Holbæk Lufthavn m.v.

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 13

Spm. om, i hvor stort et omfang et byggeri (f.eks. boliger), som er designet til at overholde Bygningsreglementets krav til indeklima med den obligatoriske vejrdatafil, vil blive overophedet m.v.

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 12

Spm. om de beregninger og faglige overvejelser, der ligger til grund for den faglige vurdering om, at anvendelse af klimafremskrivninger vil lede til den af ministeren omtalte fejldimensionering af nybyggeri

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 11

Spm. om kommentar til henvendelse af 9/2-23 fra Bjørn Olsson vedr. prisfastsættelse af andelsboliger

Endeligt besvaret

13-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 10

Spm. om kommentar til præsentationen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation foretræde for udvalget den 12/10-23 vedrørende værdiansættelse af andelsboliger

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 9

Spm. om kommentar til præsentation fra Dennis Jørgensens foretræde for udvalget den 12/10-23 vedrørende værdiansættelse af andelsboliger

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 8

Spm. om kommentar til præsentation fra Forsikring & Pensions foretræde for udvalget den 12/10-23 vedrørende en ny huseftersynsordning og ejerskifteforsikring

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 7

Spm. om hvilke tiltag ministeren vil tage for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene for boligejere, som har en tvist med deres forsikringsselskab

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

BOU Alm.del Spørgsmål 6

Spm. om ministeren mener, at der er behov for at revidere AB-Forbruger (Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere), så ansvaret for dokumentation og kvalitetssikring af arbejdets udførelse lægges over på entreprenøren

Endeligt besvaret

12-10-2023
(2023-24)

Din søgning gav 30 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200