Alle Boligudvalgets bilag

Dækker Boligudvalgets bilag fra 2004-05 til og med 2010-11 (1. samling) og fra 2019-20 og frem.

Din søgning gav 86 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

BOU Alm.del Bilag 81

Arbejdsnotat med forbedringstiltag/forslag ifm. åben høring om forbrugerbeskyttelse af boligejere i sager om byggesjusk d. 21/9-23, fra Morten K. Mathiasen

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 80

Program for Boligudvalgets åbne høring om forbrugerbeskyttelse af boligejere i sager om byggesjusk torsdag den 21/9-23 kl. 10.00-12.30 i Landstingssalen, Christiansborg

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 79

Power Point præsentation fra foretrædet d. 14/9-23 vedr. grønne og sunde boliger i hele landet v/ SYNERGI m.fl.

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 78

Power Point præsentation fra foretrædet d. 14/9-23 vedr. certificeringsordningen under byggeloven v/ SMVdanmark

14-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 77

Henvendelse af 13/9-23 fra Morten Amstrup vedr. manglende beskyttelse som boligejer

13-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 76

Henvendelse af 6/9-23 fra Bjarne Engelbrecht Larsen vedr. anmodning om at ministeren tilbagetrækker bek. 181 sikkerhed f.s.v.a. Pyrotekniske batterier

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 75

Henvendelse af 7/9-23 fra Brøndby Strand projektet vedr. anmodning om foretræde om almenlovens § 63 D

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 74

Internt dokument

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 73

Power Point præsentation fra social- og boligministerens tekniske gennemgang af FFL24 i Finansudvalget

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 72

Henvendelse af 28/8-23 fra Bjarne Engelbrecht Larsen om Sikkerhed - Pyrotekniske batterier - Bek 181 Bolig og Planstyrelsen.

01-09-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 71

Hovedbevægelser og betænkning for finanslovforslaget 2024 for så vidt angår Boligudvalgets § 15

31-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 70

Henvendelse af 30/8-23 fra SYNERGI vedr. grønne og sunde boliger i hele landet

30-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 69

Henvendelse af 20/8-23 fra Martin Lommer og Hà Vu vedr. lovpligtig byggeskadeforsikring og manglende forbrugersikkerhed

25-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 68

Rapport om seniorbofællesskaber

24-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 67

Kvartalsvise indikatorer for arbejdsmarkedstilknytning

17-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 66

Henvendelse af 14/8-23 fra SMV og en samlet eventbranche vedr. certificeringsordningen under byggeloven

15-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 65

Internt dokument

14-08-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 64

Henvendelse af 23/7-23 fra Iben Dalhus vedr. ret til at stå på lejekontrakt

24-07-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 63

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af byggeloven (Undtagelse for kundgørelse af tekniske specifikationer i Lovtidende m.v.)

28-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 62

Lovudkast: Udkast til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger, rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen og tilbudspligt m.v.)

27-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 61

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 276 vedr. samråd om udfordringer i forbindelse med momsopkrævning ved ud-lejning af fast ejendom m.v.

27-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 60

Henvendelse af 20/6-23 fra Rådet for Grøn Omstilling vedr. Nye og politiske anbefalinger fra Rådet for Grøn Omstilling: Cirkulært byggeri står og falder med politisk handling

21-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 59

Orientering om endelig udmøntning af pulje til midlertidig huslejenedsættelse - Fonden for blandede byer

19-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 58

Internt dokument

07-06-2023
(2022-23 (2. samling))

BOU Alm.del Bilag 57

Kvartalsvise indikatorer for arbejdsmarkedstilknytning

30-05-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 86 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200