Parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene

Større

For første gang i Finansudvalgets historie har udvalget nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal arbejde grundigt og målrettet med FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling i hele verden. Foreløbig indtil udgangen af folketingsåret 2022-23, hvorefter arbejdsgruppens arbejde skal evalueres og eventuelt videreføres.

Den parlamentariske arbejdsgruppe skal sikre politisk fremdrift i arbejdet med at opfylde de 17 verdensmål i Danmark. Verdensmålene favner bredt og omhandler blandt andet afskaffelse af fattigdom og sult, sundhed, god uddannelse, rent vand, klima, ansvarligt forbrug og produktion, mindre ulighed og meget mere.

En vigtig del af arbejdsgruppens arbejde er at sikre koordination af arbejdet i de af Folketingets udvalg, som har berøring med verdensmålene. Det kan f.eks. ske gennem fælles samråd, høringer eller besøg i ind- og udland. Arbejdsgruppen vil også have fokus på i stort omfang at inddrage civilsamfundet, og der modtages gerne input til aktiviteter for arbejdsgruppen som grundlag for drøftelse af nye muligheder og løsninger for arbejdet med verdensmålene frem mod 2030.

Der findes også et netværk bestående af medlemmer fra alle Folketingets partier. Det hedder 2030-netværket.

Læs mere om verdensmålene Se kommissoriet Læs om 2030-netværket

Nyheder fra Arbejdsgruppe om verdensmålene

Nyheder
05.10.2020
Nyt redskab viser, hvordan det går med verdensmålene

De danske ministre er ansvarlige for implementering af FN’s verdensmål. Et nyt overbliksværktøj giver politikerne mulighed for lettere at vurdere, om udviklingen i ministeriernes målopfyldelse går den rigtige eller forkerte vej. Derved kan politikerne og andre lettere stille de ansvarlige ministre til regnskab for det danske bidrag til fremdriften i indfrielse af verdensmålene.

08.10.2019
Lancering af 2020-udgaven af Danmark for målene

Folketingets arbejdsgruppe for verdensmålene afholder en åben høring under overskriften »Lancering af 2020-udgaven af Danmark for målene«. Høringen finder sted tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 13.00-16.00 i Landstingssalen, Christiansborg.

Dokumenter vedrørende FN's verdensmål

Finansudvalget har den 11. oktober 2018 afgivet Beretning nr. 1 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene. 

Beretning nr. 1 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene Høring om nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene Dokumenter fra udvalgene om verdensmålene

Kontakt sekretariatet

Hovedpostkasse: E-mail
 
Økonomisk konsulent Birgitte Smith Lange
E-mail - tlf. +45 3337 3335
 
Udvalgskonsulent Anders Helmuth Knudsen
E-mail - tlf. +45 3337 3653