Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tidligere udvalg frem til 18. juni 2015.