Medlemsoversigt


Nuværende sammensætning

Formand: Jens Joel (S)
Næstformænd: Mette Gjerskov (S) og Katarina Ammitzbøl (KF)
Økonomisk konsulent: Birgitte Smith Lange 
Udvalgskonsulent: Anders Helmuth Knudsen