Rigsrettens sammensætning

Nuværende sammensætning

Medlemmer
Nr. Navn Parti
Erik Christensen (udpeget af S) 1 Erik Christensen (udpeget af S) Socialdemokratiet
Nicolai Mallet (udpeget af V) 2 Nicolai Mallet (udpeget af V)
Pia Gjellerup (udpeget af S) 3 Pia Gjellerup (udpeget af S) Socialdemokratiet
Karoly Nèmeth (udpeget af V) 4 Karoly Nèmeth (udpeget af V)
Karin Gaardsted (udpeget af S) 5 Karin Gaardsted (udpeget af S) Socialdemokratiet
Christian Langballe (udpeget af DF) 6 Christian Langballe (udpeget af DF) Dansk Folkeparti
Klaus Bach Trads (udpeget af RV) 7 Klaus Bach Trads (udpeget af RV)
Gert Eg (udpeget af V) 8 Gert Eg (udpeget af V)
Anne Grete Holmsgaard (udpeget af SF) 9 Anne Grete Holmsgaard (udpeget af SF) Socialistisk Folkeparti
Ingelise Bech Hansen (Udpeget af EL) 10 Ingelise Bech Hansen (Udpeget af EL)
Keld Holm (udpeget af KF) 11 Keld Holm (udpeget af KF)
Karen J. Klint (udpeget af S) 12 Karen J. Klint (udpeget af S) Socialdemokratiet
Karen Rønde (udpeget af V) 13 Karen Rønde (udpeget af V) Venstre
Leif Donbæk Thomsen (udpeget af SF) 14 Leif Donbæk Thomsen (udpeget af SF)
Mette Vestergaard Huss (udpeget af V) 15 Mette Vestergaard Huss (udpeget af V)
Stedfortrædere
Nr. Navn Parti
Andreas Albertsen (udpeget af SF) 43 Andreas Albertsen (udpeget af SF)
Kim Andersen (udpeget af V) 44 Kim Andersen (udpeget af V) Venstre
Kirstine Bille (udpeget af SF) 33 Kirstine Bille (udpeget af SF)
Benjamin Bilde Boelsmand (udpeget af SF) 42 Benjamin Bilde Boelsmand (udpeget af SF)
Kirsten Brosbøl (udpeget af S) 24 Kirsten Brosbøl (udpeget af S) Socialdemokratiet
Ole Christensen (udpeget af S) 25 Ole Christensen (udpeget af S)
Freddy Dam (udpeget af V) 41 Freddy Dam (udpeget af V) Venstre
Susanne Eilersen (udpeget af DF) 27 Susanne Eilersen (udpeget af DF) Dansk Folkeparti
Susanne Flydtkjær (udpeget af EL) 34 Susanne Flydtkjær (udpeget af EL)
Laila Jerming Graf (udpeget af SF) 32 Laila Jerming Graf (udpeget af SF)
Torben Hansen (udpeget af S) 38 Torben Hansen (udpeget af S) Socialdemokratiet
Martin Henriksen (udpeget af DF) 26 Martin Henriksen (udpeget af DF) Dansk Folkeparti
Tine Holst (udpeget af RV) 29 Tine Holst (udpeget af RV)
Karen-Marie Hovmøller (udpeget af V) 23 Karen-Marie Hovmøller (udpeget af V)
Per Husted (udpeget af S) 20 Per Husted (udpeget af S) Socialdemokratiet
Karen Hækkerup (udpeget af S) 16 Karen Hækkerup (udpeget af S) Socialdemokratiet
Kate Bryld Jacquerot (udpeget af V) 19 Kate Bryld Jacquerot (udpeget af V)
Trine Jensen (udpeget af RV) 28 Trine Jensen (udpeget af RV)
Anne E. Jensen (udpeget af V) 30 Anne E. Jensen (udpeget af V)
Morten E. G. Jørgensen (udpeget af V) 45 Morten E. G. Jørgensen (udpeget af V)
Claus Larsen-Jensen (udpeget af S) 21 Claus Larsen-Jensen (udpeget af S) Socialdemokratiet
Klavs Norup Lauridsen (udpeget af KF) 36 Klavs Norup Lauridsen (udpeget af KF)
Jacob Mchangama (udpeget af V) 18 Jacob Mchangama (udpeget af V)
Per Nielsen (udpeget af V) 22 Per Nielsen (udpeget af V)
Maja Panduro (udpeget af S) 17 Maja Panduro (udpeget af S) Socialdemokratiet
Kirsten Terkilsen (udpeget af V) 31 Kirsten Terkilsen (udpeget af V)
Britta Thomsen (udpeget af S) 39 Britta Thomsen (udpeget af S)
Erik  Voss (udpeget af EL) 35 Erik Voss (udpeget af EL) Enhedslisten

 

For så vidt angår plads nr. 5 og 7, bemærkes, at Karin Gaardsted og Klaus Bach Trads efter Folketingets Lovsekretariats opfattelse må anses for ligeberettigede til plads nr. 5 på grund af ens delingstal ved en forholdstalsfordeling inden for den største af de to valggrupper af de pladser, som samlet tilkommer denne valggruppe. Den af de to pågældende, som ikke anses for at besætte plads nr. 5, må anses for at besætte plads nr. 7.