Jens Henrik Thulesen Dahl - Fotograf Marie Hald

Jens Henrik Thulesen Dahl (DD)

Medlem af Folketinget, Danmarksdemokraterne

Arbejdsmiljøkonsulent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, født 20. juli 1961 i Brædstrup, bosiddende i Sandager, Assens Kommune, søn af afdøde overlærer Anders Thulesen Dahl og pensioneret overlærer Inge Margrethe Simoni Dahl. Gift med Helle Winther Dahl. Har tre sønner.

Medlemsperiode
Parlamentarisk karriere
Uddannelse
Beskæftigelse
Tillidshverv

Udvalgsposter

Ordførerskaber
  • Europaordfører
  • Psykiatriordfører
  • Sundhedsordfører

Registreringer

Aftaler med tidligere arbejdsgiver:

Orlov fra Aarhus Kommune.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen: 

[email protected]
Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.
Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.
Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.
Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 5500.
Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [23.05.2023]
Sideansvarlig: Biografiredaktionen