Benny Engelbrecht - Fotograf Marie Hald

Benny Engelbrecht (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget (kan ikke benyttes til sms):

Benny Engelbrecht, født 4. august 1970 på Amager, bosiddende i Adsbøl, Sønderborg Kommune, søn af typograf Alf Sørensen og Ulla Sørensen.

Medlemsperiode
Parlamentarisk karriere
Uddannelse
Beskæftigelse
Publikationer

Forfatter til »Rød bonde – et portræt af Erik Lauritzen«, 2013. Medforfatter til  »De politiske håndværkere – om magt, indflydelse og resultater på Christiansborg«, 2017 og »Foodfight.eu – din kost bestemmer, hvem du er. Men hvem bestemmer, hvad du spiser?«, 2011. Herudover »Selvlært - Benny Engelbrecht« af Flemming Sørensen, 2020.

Registreringer

Medlemmet har oplyst, at medlemmet ikke har hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen: 

[email protected]
Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.
Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.
Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.
Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 5500.
Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [16.01.2023]
Sideansvarlig: Biografiredaktionen