Udvalgsspørgsmål

Udvalgsmedlemmerne kan til ministrene stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne inden for udvalgets sagsområde.

Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål på udvalgets område. 

Der stilles årligt omkring 13.000 skriftlige udvalgsspørgsmål til ministre som et led i Folketingets lovgivningsarbejde og parlamentariske kontrol med regeringen.