Udvalgsmøde

De fleste af Folketingets udvalg holder møde en gang om ugen. Alle faste udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale.

Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden. De mest almindelige punkter på en dagsorden til et udvalgsmøde er modtagelse af deputationer, gennemgang af lov- og beslutningsforslag, afgivelse af betænkninger og samråd med en minister.