Samråd

Et møde i et folketingsudvalg, hvor en minister mundtligt besvarer et samrådsspørgsmål.

Samråd kan afholdes åbne eller lukkede. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt. Folketingsmedlemmer stiller samrådsspørgsmål til ministre enten som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag eller for at føre parlamentarisk kontrol med regeringen ved at bede om at få en sag oplyst.