Ombudsmanden

Folketingets Ombudsmands opgave er at kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige myndigheder. Ombudsmanden vælges af Folketinget.

Folketinget vælger ombudsmanden efter hvert folketingsvalg, men ombudsmanden arbejder uafhængigt af Folketinget. Borgere kan gå til Folketingets Ombudsmand med en sag, de ønsker undersøgt, og Folketingets Ombudsmand kan også selv tage sager op.

Ombudsmanden driver også Børnekontoret, hvortil børn kan klage over offentlige myndigheders afgørelser – eller voksne kan klage på et barns vegne. Børnekontoret besøger også institutioner for anbragte børn m.v.