Lov

Love er de regler, som alle i landet skal rette sig efter. Lovforslag vedtages af Folketinget.

Når Folketinget har vedtaget et lovforslag, skriver dronningen og den relevante minister loven under i statsrådet, og loven udgives på www.lovtidende.dk. Herefter er det en lov, som alle skal rette sig efter.

Hvis en borger eller en virksomhed overtræder loven, står der typisk i loven, hvilken straf det kan udløse. Opstår der uenighed om indholdet af en lov, kan det i sidste ende blive en opgave for domstolene at bestemme, hvordan loven skal fortolkes.