Høring

Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Her inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.

En høring i et folketingsudvalg er ikke det samme som ministeriernes høringer over deres udkast til lovforslag. Her sender ministerierne deres udkast til lovforslag i høring inden fremsættelsen i Folketinget, og berørte foreninger og organisationer m.fl. bliver bedt om at komme med skriftlige kommentarer (høringssvar) til forslaget.