Forretningsorden

Reglerne for, hvordan arbejdet i Folketinget tilrettelægges og afvikles, står i Folketingets forretningsorden.

De mere overordnede regler for Folketingets arbejde står i grundloven, f.eks. at et lovforslag skal behandles 3 gange i Folketinget, for at det kan vedtages, og at mindst halvdelen af folketingsmedlemmerne skal være til stede og deltage i afstemningen, før et lovforslag kan vedtages. Men ud over grundlovens bestemmelser er der også en række andre mere detaljerede bestemmelser om den måde, arbejdet skal foregå på, og om opretholdelse af orden. Disse regler fastlægger Folketinget selv i Folketingets forretningsorden ved folketingsbeslutninger. Ændringer af forretningsordenen forberedes i Udvalget for Forretningsordenen.