Forhandling

Debat om en sag eller et emne i Folketingssalen.

Alle debatter i Folketingssalen optages på tv, og der skrives referat af møderne. Referaterne findes på folketingstidende.dk i tillæg F (Folketingets forhandlinger).