Finanslov

Finansloven fastlægger, hvad staten skal bruge sine penge på i det kommende år; hvor meget der skal gå til skoler, forsvar, hospitaler osv. Der skal vedtages en finanslov hvert år. Finanslovsforslaget skal fremsættes senest den 1. september året inden.

Inden loven vedtages i Folketinget, har der været en masse forhandlinger mellem regeringen og partierne, som regeringen forsøger at få flertal sammen med. I december vedtages den endelige finanslov.

Hvis en regering ikke kan samle et flertal for sin finanslov, er det en så alvorlig sag, at statsministeren vil vælge at gå af eller udskrive folketingsvalg.