EU

EU er forkortelsen for Den Europæiske Union. EU er et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 medlemslande. 

EU kan dateres tilbage til 1950'erne og oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæisk Atomenergifællesskab. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og Traktaten om Den Europæiske Union udgør tilsammen traktatgrundlaget for det EU, vi kender i dag.