Dronningerunde

Er der tvivl om, hvem der skal danne regering, kan dronningen efter rådgivning fra partilederne udpege enten en forhandlingsleder eller en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister.

En dronningerunde kan også blive aktuel, hvis den siddende regering vælger at træde tilbage uden at udskrive valg.

Dronningerunden blev indført i 1909 og er en form for sædvane, idet den ikke er skrevet ned i nogen lov. Regentens rolle i regeringsdannelsen står dog i grundloven, der siger, at regenten udnævner og afskediger statsministeren.