Betænkning

En rapport, som Folketingets udvalg afgiver, når de har arbejdet med et lov- eller beslutningsforslag. Betænkningen fortæller bl.a., hvad udvalgsmedlemmerne mener om forslaget, og hvad de anbefaler deres folketingsgrupper at stemme.

Man kalder det at afgive en betænkning. Hvis der er ændringsforslag til et lovforslag, står de normalt i betænkningen.

En udvalgsbetænkning skal ikke forveksles med en kommissionsbetænkning, som er en større rapport udarbejdet i ministerielt regi som baggrund for og udkast til et kommende lovforslag.