Ændringsforslag

Et lovforslag kan ændres undervejs, fra det fremsættes, til det vedtages, ved hjælp af ændringsforslag. 

Ændringsforslag kan stilles af alle medlemmer af Folketinget og af den minister, som lovforslaget vedrører.