Delegationer

Folketingsmedlemmerne har ikke kun udvalgsposter som led i folketingsarbejdet. Et stort antal er medlem af de mange delegationer, som Folketinget sender af sted til møder i de internationale parlamentariske forsamlinger.

Den Interparlamentariske Union

Verdensomspændende parlamentarisk dialog, fred og mellemfolkeligt samarbejde er hovedemnerne for IPU.

NATO

Sikkerhedspolitik og forsvarspolitik er hovedemnerne for NATO’s Parlamentariske Forsamlings arbejde.

OSCE

Forebyggelse af kriser og konflikter er kerneområderne for OSCE's Parlamentariske Forsamlings arbejde. 

 

Delegationsrejser

Delegationsrejser vises fra dags dato og 1 år tilbage.

Europarådet

Demokrati, menneskerettigheder og retssamfundet er kerneområderne for Europarådets arbejde.

Nordisk Råd

Demokrati, udvikling og samarbejde på tværs af de nordiske grænser er kerneområder for Nordisk Råd.

Den Arktiske Delegation

Sikrer kontinuitet i Folketingets arbejde med emner indenfor det arktiske område.