Beslutningsforslag

Din søgning gav 206 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling

B 206

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark fortsætter forhandlingerne med Rwanda eller et andet tredjeverdensland om at modtage de asylansøgere, der kommer til Danmark.

Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 205

Forslag til folketingsbeslutning om at screene organisationer og enkeltpersoner, der samarbejder med offentlige myndigheder, for ekstremisme.

Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 204

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre bedre beskyttelse af private forbrugere såvel som små og mellemstore virksomheder på elmarkedet.

Mona Juul (KF), Helle Bonnesen (KF), Dina Raabjerg (KF)

2023-24

B 203

Forslag til folketingsbeslutning om at udtale modstand mod Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2024 om europæisk historisk bevidsthed.

Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 202

Forslag til folketingsbeslutning om at 3D-dokumentere Danmarks unikke bygnings- og anlægsarv.

Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 201

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en taskforce, der skal sørge for tilstrækkelig miljømæssig kontrol og tilstrækkeligt tilsyn med listevirksomheder.

Theresa Scavenius (UFG)

2023-24

B 200

Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark har pligt til at forhindre folkedrab (borgerforslag).

Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Peter Skaarup (DD), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Ole Birk Olesen (LA), Henrik Frandsen (M), Mona Juul (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Aaja Chemnitz (IA)

2023-24

B 199

Forslag til folketingsbeslutning om at tilsidesætte den del af engangsplastikdirektivet (EU) 2019/904, der vedrører forbud mod markedsføring af engangssugerør af plastik.

Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 198

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2022.

2023-24

B 197

Forslag til folketingsbeslutning om et 3-årigt forsøg med et borgerting.

Christian Friis Bach (RV), Christina Olumeko (ALT)

2023-24

B 196

Forslag til folketingsbeslutning om lov mod fattigdom og en konkret handleplan mod børnefattigdom.

Victoria Velasquez (EL), Karsten Hønge (SF), Torsten Gejl (ALT)

2023-24

B 195

Forslag til folketingsbeslutning om, at en ansøger skal anerkende staten Israel for at erhverve dansk indfødsret ved naturalisation.

Kristian Bøgsted (DD), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Dennis Flydtkjær (DD), Susie Jessen (DD), Peter Skaarup (DD), Inger Støjberg (DD)

2023-24

B 194

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af et kodeks for ministre.

Martin Lidegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Alex Vanopslagh (LA), Peter Skaarup (DD), Mai Mercado (KF), Pelle Dragsted (EL), Morten Messerschmidt (DF), Christina Olumeko (ALT)

2023-24

B 193

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2667 af 22. november 2023 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009 og (EU) 2017/2226, Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og (EF) nr. 694/2003 og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen for så vidt angår digitalisering af visumproceduren.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

2023-24

B 192

Forslag til folketingsbeslutning om revision af lov om vagtvirksomhed.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Lisbeth Bech-Nielsen (SF)

2023-24

B 191

Forslag til folketingsbeslutning om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet eller narkokriminalitet.

Mette Thiesen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 190

Forslag til folketingsbeslutning om gebyr på genansøgninger til dansk statsborgerskab.

Kristian Bøgsted (DD), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Susie Jessen (DD), Hans Kristian Skibby (DD), Peter Skaarup (DD), Inger Støjberg (DD)

2023-24

B 189

Forslag til folketingsbeslutning om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene.

Torsten Gejl (ALT), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Sascha Faxe (ALT), Christina Olumeko (ALT), Franciska Rosenkilde (ALT), Mona Juul (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV)

2023-24

B 188

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge behovet for en revision af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.

Mette Thiesen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 187

Forslag til folketingsbeslutning om at give bolig- og grundejerforeninger og lign. adgang til at hyre indbrudsvagter.

Mai Mercado (KF), Søren Pape Poulsen (KF), Steffen Larsen (LA), Alex Vanopslagh (LA), Betina Kastbjerg (DD), Peter Skaarup (DD), Mikkel Bjørn (DF), Peter Kofod (DF)

2023-24

B 186

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en taskforce, der skal sørge for tilstrækkelig miljømæssig kontrol og tilsyn med listevirksomheder.

Theresa Scavenius (UFG)

2023-24

B 185

Forslag til folketingsbeslutning om forbedret miljøkontrol.

Søren Egge Rasmussen (EL), Pelle Dragsted (EL), Jette Gottlieb (EL), Runa Friis Hansen (EL), Anne Hegelund (EL), Rosa Lund (EL), Trine Pertou Mach (EL), Søren Søndergaard (EL), Victoria Velasquez (EL)

2023-24

B 184

Forslag til folketingsbeslutning om at give børn ret til akut hjælp fra PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning).

Charlotte Broman Mølbæk (SF), Sigurd Agersnap (SF)

2023-24

B 183

Forslag til folketingsbeslutning om at fratage ferierejsende flygtninge deres flygtningestatus.

Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

B 182

Forslag til folketingsbeslutning om at støtte Storbritanniens forslag om etablering af udrejsecenter i Afrika.

Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF), Nick Zimmermann (DF)

2023-24

Din søgning gav 206 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200