Forretningsorden for Folketinget

Med ændringer vedtaget den 22. december 2022.

Forretningsordenens kapitel I

Midlertidig formand, valgenes prøvelse.

Forretningsordenens kapitel II

Formand, næstformænd og tingsekretærer.

Forretningsordenens kapitel III

Udvalg.

Forretningsordenens kapitel IV

Lovforslag.

Forretningsordenens kapitel V

Grundlovsforslag.

Forretningsordenens kapitel VI

Andre selvstændige forslag m.v.

Forretningsordenens kapitel VII

Ændringsforslag og underændringsforslag.

Forretningsordenens kapitel VIII

Regeringserklæringer, redegørelser, spørgsmål og forespørgsler.

Forretningsordenens kapitel IX

Tilbagetagelse, afvisning, forslag til vedtagelse.

Forretningsordenens kapitel X

Andragender.

Forretningsordenens kapitel XI

Forhandlingen, dagsordenen.

Forretningsordenens kapitel XII

Afstemninger.

Forretningsordenens kapitel XIII

Valg.

Forretningsordenens kapitel XIV

Mødernes offentlighed, forhandlingernes trykning.

Forretningsordenens kapitel XV

Orlov.

Forretningsordenens kapitel XVI

Afvigelser fra forretningsordenen.

Forretningsordenens kapitel XVII

Folketingets administration og institutioner under Folketinget.

Forretningsordenens kapitel XVIII

Spørgsmål vedrørende ministeransvar.

Forretningsordenens kapitel XIX

Undersøgelser med særlig parlamentarisk forankring

Forretningsordenens bilag 1

Taletidsregler m.v.

Forretningsordenens bilag

Om de stående udvalgs navne og sagsområder.

Som vedtaget den 17. december 1953

Med ændringer.
Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail