Folketinget er vært for NATO’s Parlamentariske Forsamlings efterårssession

Folketinget er vært for NATO’s Parlamentariske Forsamlings årlige efterårssession, som finder sted i København den 6.-9. oktober 2023. 

Større
NATO’s Parlamentariske Forsamling består af medlemmer fra samtlige 31 NATO-medlemslande. Formålet med NATO’s Parlamentariske Forsamling er at skabe enighed om den fremtidige udvikling af NATO blandt de europæiske og nordamerikanske lovgivere. Forsamlingen er et forum, hvor NATO’s medlemslande og de associerede medlemmer kan diskutere spørgsmål inden for sikkerheds- og forsvarspolitik.  
 
Der er fem faste komitéer i NATO’s Parlamentariske Forsamling:
  • Den politiske komité (Political Committee)
  • Forsvars- og sikkerhedskomitéen (Defense and Security Committee)
  • Den økonomiske komité (Economics and Security Committee)
  • Den videnskabelige komité (Science and Technology Committee)
  • Komitéen for civile anliggender (Committee on the Democracy and Security)

To årlige sessioner i NATO’s Parlamentariske Forsamling

NATO’s Parlamentariske Forsamling mødes to gange om året.
 
Forårssessionen afholdes typisk i maj, og i 2023 blev den afholdt i Luxembourg.  Efterårssessionen gennemføres typisk i oktober eller november. 
 
Sessionerne strækker sig altid over 4 dage og består af komitémøder hvor komitéerne mødes hver for sig, og en plenarforsamling, hvor alle de delegerede deltager.
 
Formålet med komitéernes møder er bl.a. at forberede resolutioner, der skal vedtages af plenarforsamlingen. NATO’s generalsekretær deltager typisk på plenarforsamlingen, der afslutter sessionen.
Læs om NATO’s Parlamentariske Forsamling

Efterårssessionen 2023 foregår i København

På efterårssessionen i København deltager 274 parlamentsmedlemmer fra 31 NATO-medlemslande. Det er den 69. session, NATO’s Parlamentariske Forsamling afholder.
 
Sammen med cirka 100 medlemmer fra omkring 25 partnerlande og parlamentariske organer får medlemmerne af NATO’s Parlamentariske Forsamling mulighed for at tage fat på nøgleemnerne på den euro-atlantiske forsvars- og sikkerhedsdagsorden. Til efterårssessionen skal de også vurdere resultaterne og de vigtigste beslutninger, der blev truffet ved NATO-topmødet i Vilnius i juli 2023. 
 
Under sessionen i København vil medlemmerne diskutere og vedtage udkast til rapporter i forsamlingens fem udvalg og en række resolutioner, der sammenfatter centrale politiske anbefalinger.
Læs om efterårssessionen i København

Oprettelsen af NATO’s Parlamentariske Forsamling

Idéen om at etablere en parlamentarisk dimension til NATO opstod kort tid efter NATO’s etablering i 1949, og i 1955 blev NATO´s Parlamentariske Forsamling etableret i NATO’s daværende hovedkvarter i Paris.
 
En af de primære bevæggrunde til at etablere forsamlingen var at inddrage alliancelandenes parlamenter, så de sikkerhedspolitiske drøftelser ikke kun foregik på regeringsniveau, men også på parlamentarisk niveau. 
 
I dag har NATO hovedkvarter i Bruxelles.