Fri abort siden 1973

Den 24. maj 1973 vedtog Folketinget lov om svangerskabsafbrydelse. Dermed blev retten til fri abort sikret i Danmark efter flere års ophedet debat.

Større

I 2023 markerer Folketingets SRSR-netværk 50-året for den frie abort i Danmark. Det sker bl.a. gennem debatter og arrangementer i netværket, der er Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Markeringen fokuserer på baggrunden for lovens vedtagelse, og hvad de sidste 50 års erfaringer betyder for retten til fri abort fremover.

Årsdagen blev markeret onsdag den 24. maj 2023 med en konference i Landstingssalen på Christiansborg. På konferencen var der oplæg af en bred vifte af aktører, herunder politikere og aktivister, der banede vejen for lovens vedtagelse for 50 år siden, repræsentanter fra faglige organisationer og civilsamfund samt forskere og nuværende folketingsmedlemmer.

Læs mere om konferencen Se konferencen på Folketingets tv

Loven om svangerskabsafbrydelse

I dag er der bred politisk opbakning til kvinders ret til at bestemme over egen krop og dermed også retten til at få foretaget en fri og sikker abort. Men trods et flertal for vedtagelsen af loven var Folketinget for 50 år siden splittet i spørgsmålet om abort.

SRSR-netværket

Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR-netværket) arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både nationalt og globalt. Netværket er et forum for videndeling og dialog, der består af mere end 50 folketingsmedlemmer på tværs af partier. SRSR-netværket har særlig haft et internationalt fokus på retten til abort, prævention og seksualundervisning og er en platform for samarbejde med civilsamfundet, erhvervslivet og andre interesserede.
Læs om SRSR-netværket

Alliancen for fri abort

Alliancen for fri abort har til formål at markere 50-året for retten til fri abort i Danmark og sikre en bred politisk og folkelig forankring af og opmærksomhed omkring retten til fri abort.

Alliancen består af 25 samfundsaktører, herunder bl.a. Folketingets SRSR-netværk, Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen og Mødrehjælpen, og vil i løbet af 2023 invitere til flere arrangementer, der markerer jubilæet.

Læs om arrangementerne