Borgen efter valget

Den 1. november 2022 var der folketingsvalg i Danmark, men hvad skete der i Folketinget efter valget? Det kan du læse om her.

Større

Efter folketingsvalget den 1. november 2022 skulle det nye Folketing sættes, valget skulle godkendes, og der skulle sættes navn på Folketingets nye formand og de fire næstformænd, som tilsammen udgør Folketingets Præsidium. Nyvalgte folketingsmedlemmer skulle skrive under på, at de vil overholde grundloven, og lære alt fra, hvordan man stemmer i Folketingssalen, til, hvordan arbejdet i udvalgene foregår. Og så skulle både nyvalgte og genvalgte medlemmer have taget et officielt portrætfoto.

Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Større
Større
Større
Større
Større
Større
Større
Større

Det nye Folketing blev sat

Tirsdag den 15. november 2022 trådte det nye Folketing sammen for første gang. På det første møde i Folketingssalen efter et folketingsvalg bliver formandsstolen indtaget af det medlem, der har siddet længst i Folketinget. Det var derfor Pia Kjærsgaard (DF), som har siddet i Folketinget siden 1984, der bød det nyvalgte Ting velkommen.

På mødet blev Søren Gade (V) valgt som midlertidig formand for Folketinget, hvorefter Udvalget til Prøvelse af Valgene blev nedsat. Det er et foreløbigt udvalg, som Folketinget nedsætter efter hvert folketingsvalg, og som har til opgave at afgive indstilling om, at folketingsvalget godkendes, og behandle eventuelle valgklager.

Udvalget afgav sin indstilling om godkendelse af valget på det andet møde i Folketingssalen, som blev afholdt onsdag den 16. november 2022. Da folketingsvalget var godkendt, blev mødet i Folketingssalen afbrudt. For de nye medlemmer af Folketinget kan ikke deltage i Folketingets møder og udvalgsarbejdet, før de har skrevet under på, at de vil overholde grundloven. Det gjorde de nyvalgte medlemmer ved en ceremoni i Fællessalen, hvor de med selskab af deres familie skrev under på sætningen »Jeg lover herved på ære og samvittighed at holde rigets grundlov.«

Læs mere om Udvalget til Prøvelse af Valgene Se underskriftsceremonien på Folketingets tv-kanal

Ny formand for Folketinget

Da de nye medlemmer havde underskrevet erklæringen om at ville overholde grundloven, samledes det nye Folketing igen i salen, hvor Folketingets formand og det øvrige Præsidium skulle vælges.

Til det, der regnes for at være landets mest ærefulde folkevalgte post, blev Søren Gade (V) valgt. I sin takketale sagde den nye formand: »Jeg går til min nye opgave med ydmyghed. Jeg er opmærksom på, at jeg som formand hele tiden skal gøre mig fortjent til tilliden gennem min adfærd og mine handlinger. Jeg vil stræbe efter at give alle en fair og retfærdig behandling. Gå uhildet til opgaverne. Lede det parlamentariske arbejde i overensstemmelse med grundloven og Folketingets forretningsorden.« 

Folketingets Præsidium udgøres af formanden og fire næstformænd. Som næstformænd blev Leif Lahn Jensen (S), Jeppe Søe (M), Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DD) valgt. Næstformændene kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten. Da Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har lige mange mandater, blev posten som fjerde næstformand fundet ved lodtrækning.

Læs om Folketingets formand Læs om Folketingets Præsidium

Fakta om det nye Folketing

  • 65 nye medlemmer fik plads i Folketinget den 1. november 2022, mens 114 folketingsmedlemmer blev genvalgt. 13 af dem har tidligere siddet i Folketinget, enten som ordinært medlem eller som stedfortræder.
  • Pia Kjærsgaard (DF) er det længst siddende folketingsmedlem og dermed aldersformand. Hun har haft sin gang på Borgen siden den 10. januar 1984.
  • 21-årige Helena Artmann Andresen (LA) er det nye Folketings yngste medlem og det fjerdeyngste medlem, der nogen sinde er blevet valgt ind.
  • Der blev slået rekord, da der ved folketingsvalget blev valgt 78 kvinder ind. Karen Ellemann (V) ønskede ikke at modtage sit mandat og er derfor ikke talt med. Den hidtidige rekord blev sat i 2011, hvor 70 kvinder kom i Folketinget.
  • For første gang ved et folketingsvalg er 12 partier blevet valgt ind. Den tidligere rekord var på 11 partier og blev sat i 1977. Bemærk, at de nordatlantiske mandater ikke er medregnet.

I den digitale Folketingssal kan man gå på opdagelse i forskellig statistik om medlemmerne og Folketingets sammensætning. Man kan også se medlemmernes og partiernes placering i Folketingssalen.

Læs mere om det nye Folketing Besøg den digitale Folketingssal
Større
Større
Større
Større
Større

Portrætfotografering på Borgen

I ugerne efter valget var et lokale på Borgen forvandlet til et midlertidigt fotostudie, som alle 179 folketingsmedlemmer skulle forbi for at få taget et officielt portrætfoto.

Hvor det normalt kun er nyvalgte folketingsmedlemmer, der bliver fotograferet, var det i år alle medlemmer, der lagde vejen forbi fotostudiet. For første gang havde den prisvindende fotograf Marie Hald nemlig fået til opgave at stå bag kameraet. Siden hun blev uddannet i 2013, har Marie Hald udstillet i både ind- og udland, og hun har bl.a. vundet prisen for årets pressefoto, en World Press Photo-pris og flere andre internationale priser.

Inden de stillede sig foran kameraet, var medlemmerne forbi stylisten til en let pudring, og da fotosessionen var slut, var de selv med til at udvælge et foto, som bl.a. vil blive brugt på Folketingets hjemmeside og i bogen ”Folketinget efter valget”. Det er en bog, som Folketinget udgiver efter hvert folketingsvalg, og som indeholder en kort biografi over hvert folketingsmedlem.

Større
Større
Større
Større
Større
Større

Parlamentarisk introdag

Når nye folketingsmedlemmer er valgt ind, skal de lære arbejdsgangene i Folketinget at kende. Derfor blev der efter folketingsvalget afholdt en parlamentarisk introdag, hvor nyvalgte medlemmer fik en kort indføring i, hvordan det parlamentariske arbejde foregår.

I Folketingssalen blev arbejdet i salen introduceret, og de nyvalgte medlemmer fik mulighed for at teste teknikken og prøve at stemme for eller imod et lovforslag. De kunne opleve, hvordan det føles at tale fra talerstolen. Og så blev de introduceret til tiltaleformen i Folketingssalen, hvor medlemmerne skal sige hr. og fru til hinanden.

Inden et lovforslag kan sendes til afstemning i Folketingssalen, skal det behandles i et af udvalgene. Dette arbejde blev de nye folketingsmedlemmer også sat ind i på introdagen, ligesom de blev præsenteret for Folketingets internationale arbejde.

Større
Større
Større
Større
Større
Større

Reception for afgående folketingsmedlemmer

Ved folketingsvalget blev 65 nye medlemmer valgt ind, mens et tilsvarende antal trådte ud. De afgående medlemmer blev der taget afsked med til en reception, som Folketingets Præsidium havde taget initiativ til.

I sin tale til de afgående folketingsmedlemmer sagde Folketingets formand, Søren Gade:

»Når vi har indbudt jer til en sammenkomst i dag, er det, fordi Folketinget vil takke jer for den indsats, I har ydet i folkestyrets tjeneste. Det repræsentative demokrati står og falder med, at der er kandidater, som er villige til at stille op og lade sig vælge. Det kræver mod at sige ja til at få sit navn på en valgseddel. Det kræver arbejdsvilje og offervilje ud over det sædvanlige at gennemføre en valgkamp. Jeg synes, at folketingspolitikeres dårlige omdømme er pivhamrende ufortjent. Folketingspolitikere ligger i bunden, når folk svarer på, hvem de har tillid til. Dansk politik er meget bedre, end medierne gør det til. I har ydet et kæmpe bidrag til folkestyret.«

Nedsættelse af Folketingets udvalg

Efter regeringsdannelsen i december 2022 besluttede Folketinget at nedsætte 30 stående udvalg, der – med nogle undtagelser – afspejler ministeriernes fagområder efter regeringsdannelsen. Udvalgene blev formelt nedsat ved et møde i Folketingssalen den 5. januar 2023.

Som noget nyt blev der nedsat et udvalg for digitalisering og it. Udvalget skal have fokus på digitalisering af den offentlige og den private sektor, databeskyttelse og -etik og borgernes rettigheder i den digitale verden m.v.

Derudover blev Boligudvalget, Indenrigsudvalget og Ældreudvalget nedsat som selvstændige udvalg. Disse udvalgs sagsområder hørte før folketingsvalget den 1. november 2022 under andre udvalg. De øvrige udvalg, som eksisterede før valget, blev opretholdt med enkelte ændringer i sagsområder.

Se oversigt over udvalgene og læs om udvalgsarbejdet