Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets studietur til Brasilien har fokus på Brasiliens energitransition og det dansk-brasilianske myndighedssamarbejde inden for energi

05.03.2024

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg besøger i disse dage Brasilien for at lære om det dansk-brasilianske myndighedssamarbejde inden for energi, og om hvordan dansk ekspertise inden for vedvarende energi kan bidrage til Brasiliens energitransition mod flere variable vedvarende energikilder.

Brasilien har et af verdens mest bæredygtige energisystemer, hvor vedvarende energikilder i elsystemet dækker hele 87%. I 2022 udgjorde vandkraft 62% af produktionen.

For at bevare en grøn elproduktion og samtidig opnå uafhængighed af den øgede klimapåvirkning på vandkraft, arbejder den brasilianske regering for at udbygge variable vedvarende energiformer som sol og vind og samtidig skabe et stabilt energisystem – tilgængeligt for alle brasilianere.

Det dansk-brasilianske myndighedssamarbejde har til formål at støtte Brasilien i disse bestræbelser og fokuserer på at dele danske erfaringer og ekspertise inden for langsigtet energiplanlægning, integration af vedvarende energikilder, udvikling af havvind og sikring af høj forsyningssikkerhed.

Udvalget har allerede mødtes med flere nøgleaktører inden for Brasiliens energisektor, herunder Brasiliens transmissionssystem operatør (ONS), som er ansvarlig for driften og koordinering af det mere end 150.000 km store transmissionsnet, og det brasilianske energiforskningskontor (EPE). EPE er en af de primære tekniske partnere i energisamarbejde mellem Danmark og Brasilien og spiller en central rolle i Brasiliens ambition om en energiomstilling.

Bekæmpelse af illegal afskovning står højt på præsident Lulas dagsorden, og udvalget fik ved et besøg til den atlantiske regnskov lejlighed til at møde NGO´en SOS Mata Atlântica, der arbejder på at fremme bæredygtig udvikling og offentlige politiker om beskyttelse, monitorering og genplanting af regnskoven. Herudover mødtes udvalget med CEBRI – den førende uafhængige tænketank inden for udenrigspolitik i Brasilien – og en række NGO´er med fokus på den grønne dagsorden.

I løbet af de næste dage skal udvalget mødes med Ministeriet for Miner og Energi, brasilianske kongresmedlemmer, ministeren for miljø og klimaforandringer, Marina Silva, og styrelsen for det oprindelige folk i Brasilien (FUNAI). Udvalget vil også besøge det nordøstlige Brasilien, der har nogle af de bedste områder for havvind i landet, og repræsentanter for Vestas, som pt. er markedsleder på det brasilianske vindenergimarked.

Formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Rasmus Horn Langhoff (S), udtaler ”Danmark har lang erfaring med integration af vedvarende energiformer, og hvis et stærkt myndighedssamarbejde – med et land som Brasilien på 8,5 mio. km2 og mere end 200 mio. indbyggere – kan støtte Brasilien i at lykkes med at omstille sig til variable vedvarende energiformer som sol og vind, har det potentiale til at få stor betydning for verdens samlede drivhusgasudledning. Desuden er Brasilien vært for COP30 i 2025 parallelt med dansk EU-formandskab og dermed en meget vigtig samarbejdspartner for Danmark."

Udvalget afslutter sin studierejse den 9. marts 2024.

Se programmet for turen her.
Større
Større
Større