"Tætte partnerskaber styrker den grønne omstilling"

11.09.2023

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget mødes med Skotlands energi- og miljøminister for at diskutere grøn energi fra havvindmøller, omstilling af energisektoren til vedvarende energi og produktion af grøn brint.

Fra ventre: Linea Søgaard-Lidell (V), formand for udvalget Rasmus Horn Langhoff (S), minister Gillian Martin og næstformand for udvalget Marianne Bigum (SF).

Fra venstre: Linea Søgaard-Lidell (V), formand for udvalget Rasmus Horn Langhoff (S), minister Gillian Martin og næstformand for udvalget Marianne Bigum (SF).

Den skotske energi- og miljøminister, Gillian Martin, besøgte i dag Folketinget for at mødes med medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Omstilling af energisektoren fra fossile brændstoffer til vedvarende energi var omdrejningspunktet for mødet, og drøftelserne kom vidt omkring  fra havvind og energiøer til landbrugets bidrag til den grønne omstilling og produktion af grøn brint. 

»Danmark og Skotland har siden 2017 samarbejdet omkring energi via et myndighedssamarbejde om bl.a. fjernvarme og energieffektivisering i bygninger, og jeg synes, at vi kan lære rigtig meget af hinanden – både ved at udveksle erfaringer og ved konkrete samarbejder. Det er min overbevisning, at tætte partnerskaber på tværs af landene styrker den grønne omstilling«, siger formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Rasmus Horn Langhoff (S).

Gillian Martin vil under sit besøg også besøge Esbjerg havn med fokus på grøn omstilling af arbejdspladser og håndtering og udskibning af havvindmøller i Nordsøen.

Hvis du vil følge med i udvalgets videre arbejde, kan du abonnere på nyheder, dagsordener og dokumenter fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.