Folketinget i tæt samarbejde med det ukrainske parlament

05.09.2023

Siden Ruslands angreb på Ukraine har det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, holdt de parlamentariske funktioner i gang. Folketinget styrker nu samarbejdet med parlamentet.

Folketinget har indgået to samarbejdsaftaler med Verkhovna Rada. Formålet med aftalerne er at bistå det ukrainske parlament med at udvikle dets administrations kapaciteter. Det kan eksempelvis betyde at orientere de ukrainske embedsmænd om, hvorledes Folketingets administration udarbejder politisk neutralt materiale til Folketingets medlemmer for at understøtte dem bedst muligt i deres arbejde.  

Den første aftale handler om, at Verkhovna Rada sender ukrainske embedsmænd til Folketinget som led i erfaringsudveksling og videreuddannelse. Særligt kapaciteter indenfor europæisk integration efterspørges af det ukrainske parlament. Her kunne arbejdet i Folketingets Europaudvalg og generelt behandlingen af EU-lovgivning være til inspiration for den ukrainske administration. 

Den anden aftale er forankret i EU-projektet InterPARES. Her har Folketinget tilbudt at bistå med kompetencer indenfor blandt andet europæisk integration, budgetkontrol, konsulentbistand og kontrolmekanismer. En række parlamenter fra andre EU-medlemslande vil ligeledes deltage i samarbejdet med Verkhovna Rada. 

"Danmark viser sin solidaritet med Ukraine på mange måder. Ud over militær og økonomisk bistand hjælper vi også med at genopbygge Ukraine. For nylig havde vi besøg af præsident Zelenskyj, og det var med til at understrege Folketingets støtte til Ukraine og det ukrainske folk. Folketinget har nu indgået to nye samarbejdsaftaler, hvor vi bl.a. skal dele værdifulde erfaringer med at drive et parlament, selv i udfordrende tider, for at hjælpe Ukraine", siger Folketingets formand Søren Gade. 

Det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, har holdt det parlamentariske arbejde i hævd siden Ruslands invasion af landet. Alle plenarforsamlinger og afstemninger er blevet gennemført fysisk. I perioder er eksempelvis udvalgsarbejde gennemført virtuelt af sikkerhedshensyn.