Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets besøg på Bornholm den 7. - 8. juni 2023

13.06.2023

Hvad vil det sige at etablere verdens første energiø? Hvad betyder det for den grønne omstilling og forsyningssikkerheden? Og hvordan forholder øens beboere og miljøorganisationer sig til det storstilede projekt? De spørgsmål tog Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget til Bornholm for at få besvaret.

Udvalgets formand, Rasmus Horn Langhoff (S), udtaler: 
”Der blev den 30. maj truffet politisk beslutning om udbudsrammerne for 6 GW havvind og Energiø Bornholm. Vi har dermed bevæget os et skridt nærmere at kunne realisere visionen om at etablere verdens første energiø og producere grøn energi i en hidtil uset skala. Men det skal gøres klogt og godt. Det er helt afgørende, at vi får belyst alle dele af projektet og udnyttet de mulige effekter af energiøinvesteringerne til fordel for det bornholmske lokalsamfund.” 

Udvalget mødte lokale politikere, virksomheder og borgerrepræsentanter

I løbet af det to dage lange besøg den 7.-8. juni 2023 mødte udvalget bl.a. Bornholms borgmester, Jacob Trøst, bornholmske politikere og Center for Regional- og Turismeforskning for at drøfte beskæftigelse, uddannelse og lokal udvikling ifm. etableringen af energiøen. 

Hos Bornholms Energi & Forsyning, Rønne Havn og Bornholm Bunker Hub blev udvalget introduceret til arbejdet med at udvikle Bornholm som teststed for energiø-teknologi. Danmarks Naturfredningsforening Bornholm fortalte om, hvordan man kan tilgodese biodiversiteten ved etablering af det store transformeranlæg.

Udvalget havde også lejlighed til at gå i dialog med borgerrepræsentanter, nabogrupper og Bornholms Ungeråd. Der blev både udtrykt bekymringer for projektet og glæde over de mulige udviklingsperspektiver for øen. 

Besøget blev afsluttet med et møde med Baltic Energy Island og partnere i det historiske elværk i Rønne. Det vil for fremtiden danne rammerne om partnerskaber med virksomheder og systemoperatører, der er førende i den grønne omstilling, og forskere, der udvikler og uddanner i nye grønne løsninger.

 

 

Større
Større
Større
Større
Større

Senest opdateret: [01.11.2023]
Sideansvarlig: Udvalgssekretær Mille Sofie Brandrup