Åbent ekspertmøde om unges brug af nikotinprodukter

12.05.2023

Sundhedsudvalget inviterer til åbent ekspertmøde om unges brug af nikotinprodukter. Ekspertmødet finder sted tirsdag den 23. maj 2023 kl. 14.30-16.30 i lokale 1-133 på Christiansborg.

En nylig rapport ”§RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler” påviser en markant stigning i unges brug af nikotinprodukter. Formålet med ekspertmødet er derfor at få belyst udviklingen i unges brug af nikotinprodukter og de medfølgende sundhedsmæssige konsekvenser.

TV 2-dokumentaren ”Røgsløret fra tobaksindustrien” afslørede, at tobaksindustrien laver aggressiv markedsføring af deres nikotinprodukter målrettet børn og unge. Udvalget ønsker derfor at få belyst tobaksindustriens rolle i udviklingen i unges brug af nikotinprodukter. 

I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil løfte sundheden og trivslen blandt børn og unge og tage initiativ til en forebyggelsesplan målrettet børn og unge, hvorunder indsatsen på tobaks- og nikotinområdet må forventes at indgå. Eksperterne skal derfor også gøre udvalgsmedlemmerne klogere på, hvordan man kan forebygge unges brug af nikotinprodukter. Herunder hvordan man arbejder med problemstillingen i andre lande. 

Udvalget ønsker under høringen bl.a. følgende spørgsmål og temaer belyst:

  • Udviklingen i tal og tendenser: Hvor mange unge bruger nikotinprodukter?
  • Hvad er de sundhedsmæssige konsekvenser af børn og unges brug af nikotinprodukter? 
  • Hvilke indsatser er effektive til at forebygge børn og unges brug af nikotin?
  • Afhængighed og afvænning: Hvilke udfordringer er der ved at afvænne unge fra nikotinafhængighed?
  • Kontrolmyndighedernes samarbejde om at forebygge, at børn og unge bliver afhængige af tobaks- og nikotinprodukter, herunder ”Kontrol Task Force”.
  • Hvordan anskaffer de unge sig produkterne - både de lovlige og ulovlige?
  • Markedsføring af nikotinprodukter, herunder gældende ret (forbuddet) og branchens overholdelse heraf.
  • Nye markedstendenser og fremkomsten af nye nikotinprodukter.
  • Hvad gør andre lande?
  • Løsningsforslag: Hvordan kan vi forebygge unges brug af nikotinprodukter i fremtiden?

 

Programmet kan ses her

Ekspertmødet er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til mødet, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet. 

Tilmeld dig her

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt. 

Ekspertmødet tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises mødet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Senest opdateret: [22.05.2023]
Sideansvarlig: Udvalgssekretær Jørgen Nielsen