DIU vedtager beretning om borgerfokus i digitaliseringen

26.05.2023

Folketingets Udvalg for Digitalisering og It blev nedsat i januar 2023. Siden har udvalget bl.a. beskæftiget sig med borgerfokus i digitalisering. Danmark er en førernation på digitaliseringsområdet, og en stor del af danskerne foretrækker at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Men der er en gruppe borgere, der er digitalt udsatte, og som ikke bruger de digitale løsninger i dag. 

Derfor har Udvalget for Digitalisering og It afholdt to ekspertmøder for at sætte fokus på, hvordan vi som samfund kan have øje for denne gruppe i digitaliseringen. Eksperterne er kommet med en række anbefalinger til udvalget. Med beretningen opfordrer udvalget digitaliseringsministeren til at vurdere, hvorvidt, hvordan og i hvilket omfang anbefalingerne kan realiseres og anvise konkrete måder at arbejde videre med anbefalingerne på. Udvalget vil invitere ministeren til en drøftelse af Digitaliseringsministeriets vurderinger og forslag.

Beretningen kan læses her.

Senest opdateret: [26.05.2023]
Sideansvarlig: Udvalgssekretær Morten Villumsen