Ansøgning om privilegeret adgang for journalister

31.05.2023

Den årlige ansøgningsrunde for medier, som ønsker at søge om privilegeret adgang til Folketinget, er åben.

Folketingets Præsidium, som fastlægger reglerne for pressens adgang til Folketinget, fordeler hvert år inden folketingsårets start den første tirsdag i oktober maksimalt 160 privilegerede adgange til pressen. Der er i dag tildelt 142 privilegerede adgange til pressen til Folketinget og 18 til folketingsgruppernes repræsentanter i presselogen.

Folketingsåret 2023-2024 

Præsidiet ønsker, at privilegeret adgang tildeles medier, som benytter deres privilegerede adgange til hverdag og ikke kun lejlighedsvist. Journalister og fotografer, som ikke har dagligt arbejde i Folketinget, kan benytte deres pressekort til at få adgang via Folketingets indgange.

Privilegeret adgang tildeles medier, som lever op til de kriterier, præsidiet har fastsat. Medierne udpeger ansatte på deres redaktioner, som skal benytte deres privilegerede adgang til hverdag for at få adgang til Folketinget i forbindelse med deres journalistiske arbejde. 

Du kan læse mere om kriterierne, som bliver brugt til at vurdere ansøgningerne på siden, hvor du udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er mandag den 7. august 2023. Du kan forvente at modtage besked om resultatet af din ansøgning sidst i september 2023.

Hvis du har spørgsmål om privilegeret adgang, kan du kontakte Folketingets Servicecenter på tlf. 3337 3299 eller [email protected].